Tone Sissel Kise_oppslag

Tone Sissel Kise fikk Røde Kors Fortjenstmedalje

En person med et brennende engasjement for at Røde Kors skal møte dagens humanitære behov. Det het det da Tone Sissel Kise fra Gvarv Røde Kors fikk fortjenstmedaljen under Røde Kors sitt landsmøte.

Under Røde Kors sitt landsmøte i Haugesund delte president Sven Mollekleiv ut Røde Kors sin Fortjenstmedalje til Kise. 

Sentral aktør

- Tone Sissel Kise er opptatt av at Røde Kors skal være en samfunnsaktuell aktør som når frem til de vi er til for, sa Mollekleiv da medaljen ble delt ut. 

- Hun har gjennom flere år vist et stort engasjement for Røde Kors både lokalt i Gvarv, i Telemark og nasjonalt. Hun har vært en sentral aktør i Telemark sitt arbeid med å utvikle frivilligvert som en nasjonal pilot, og hun er med som mentor i mentorordningen til Røde Kors. 

– Ikke minst er Tone Sissel høyt verdsatt blant lokale Røde Korsere, og opptatt av frivilligheten skal ha gode kår, avsluttet Mollekleiv. 

Tone Sissel Kise er distriktsleder for Telemark Røde Kors og har sittet i landsstyret i Røde Kors fra 2008-2017.