Valg av ungdomsrepresentanter

Vi oppfordrer alle våre lokalforeninger til å opprette et valgkontor på Røde Kors huset.

I forbindelse med valg av ungdomsrepresentanter til distrikt oppfordrer vi lokalforeningene til å opprette et valgkontor på Røde Kors huset slik at alle ungdommer i alderen 13 – 30 år får mulighet til å gi sin stemme.

I VOVV’en under bestemmelser for valg i Røde Kors, punkt 3 Fullmaktspørsmål, står det at valg kan bare foregå ved personlig fremmøte, avstemning med fullmakter godtas ikke.

Dato for valget er mandag 30. september, kl. 18.30, Røde Kors huset bør være åpent fra kl. 18.15.

Kontrollkomiteen godkjenner at det opprettes valgkontor i Røde Kors husene hvor en fra lokalforeningsstyret har ansvar for skriftlig valg fra de fremmøtte. Det vil bli sendt ut link til et skypemøte hvor lokalforeningsstyret må melde inn at de deltar via Skype.

Ungdommer som bor i Grenland møter opp på Distriktskontoret i Skien sentrum. Har ikke lokalforeningene mulighet til å åpne for et valgkontor, må de som ønsker å avgi stemme møte opp personlig på Distriktskontoret.

Dette gjør vi for å inkludere alle ungdommene mellom 13 og 30 år som bor i hele Telemark og håper at lokalforeningen åpner sine hus. Det er ingen påmelding til valget.

Frist for å melde inn at dere åpner for et valgkontor og ønsker å delta via Skype er mandag 23. september 2019 til ellen.gronlid@redcross.no
Etter 23. september sender vi ut en e-post til ungdommen med informasjon hvor de kan møte for å avgi stemme.