221112 høstsamling menneskebibliotek anita

Distriktsårsmøte i Telemark Røde Kors

Distriktsårsmøtet er årets viktigste møteplass i Telemark Røde Kors. Her tar vi viktige beslutninger og setter retning for organisasjonen framover.

Distriktsrådsmøtet holdes annet hvert år i slutten av april.

Informasjon og påmelding kommer i begynnelsen av 2025.