221112 høstsamling menneskebibliotek anita

Distriktsårsmøte i Telemark Røde Kors

Distriktsårsmøtet er årets viktigste møteplass i Telemark Røde Kors. Her tar vi viktige beslutninger og setter retning for organisasjonen framover.

Denne siden er under oppdatering. Mer info vil komme og noen endringer vil forekomme. Saksdokumenter kommer senere.

I år holdes årsmøtet 21.-23. april på Straand hotell i Vrådal.

Meld deg på her

Bindende påmelding innen 17. mars 2023

Årsmøte er distriktets høyeste organ og er primært for tillitsvalgte i Telemark Røde Kors.

Distriktsstyreleders hilsen

På vegne av distriktsstyret vil jeg først takke for arbeidet dere gjorde i 2022 for å hjelpe personer i lokalmiljøet. Det kan være utfordrende å finne både frivillige og andre ressurser, likevel leverer dere gang på gang aktiviteter tilpasset lokale behov og ressurser.

Årsmøtet 21.-23. april skal bestemme hvordan våre felles ressurser i Telemark Røde Kors kan brukes for å hjelpe så mange som mulig på best mulig måte i 2023. Behovene er store, og ønskene mange. Det er derfor viktig at vi prioriterer rett. Beslutningene på årsmøtet legger føringer for hvordan distriktsstyret og administrasjonen skal jobbe for å bidra til at dere kan levere på vårt samfunnsoppdrag. Gode forberedelser, bred deltagelse, aktive og konstruktive diskusjoner, er viktig for å kunne gjøre de rette prioriteringene og ta de rette beslutningene i tida som kommer.

I tillegg til formelle møter, vedtak og valg, er årsmøtehelgen, en viktig sosial arena som styrker forståelsen for, samarbeid mellom, og kunnskap om Røde Kors generelt og andre lokalforeningers aktiviteter spesielt. Benytt sjansen i pauser, lunsjer og middager til å bli kjent med andre som driver med samme type aktivitet som deg, eller helt andre aktiviteter i organisasjonen vår. Gi råd til andre og ta med deg gode råd tilbake til lokalforeningen du kommer fra.

Tilslutt vil jeg minne om at det på årsmøtet også skal være valg til distriktsstyret og distriktsråd, fristen for å melde inn kandidater til valgkomiteen er 24. februar og forslag på kandidater kan sendes til Vegard Kvernstuen.

Jeg gleder meg til å møte dere på Straand i april til et aktivt og konstruktivt årsmøte med bred deltagelse fra lokalforeningene.

Hilsen Trond Midtbøen,
distriktsstyreleder Telemark Røde Kors

VIKTIG INFO

 

Priser

Faktura vil bli sendt til din Røde Kors forening.

Fredag – Søndag

Enkeltrom       kr. 4 000 kr pr pers
Dobbeltrom     kr.  3 300 kr pr pers

Lørdag – Søndag

Enkeltrom      kr. 2 000 kr pr pers
Dobbeltrom    kr. 1 500 kr pr pers

Dagpakke Lørdag m/ lunsj:      kr.    750 kr pr pers
Dagpakke lørdag m/ middag:   kr. 1 100 kr pr pers
Dagpakke søndag m/ lunsj:      kr.    600 kr pr pers

Faktura vil bli sendt til din Røde Kors forening.

Påmelding skal være godkjent av lokalforeningsleder.

Fullstendig program og sakspapirer blir sendt til dere 3 uker før.

BINDENDE PÅMELDING INNEN 17. mars 2023

Meld deg på her