Røde Kors-konferansen 12.-14. april

Velkommen til Røde Kors-konferansen som er en inspirasjonssamling for alle frivillige 12.-14. april på Straand Hotel i Vrådal.

 

Morgendagens Røde Kors

Velkommen til konferanse!
Morgendagens Røde Kors kommer ikke av seg selv. Det gjorde heller ikke dagens Røde Kors. Gårsdagens og dagens Røde Kors er et resultat av hardt arbeid, godt samarbeid og saklige diskusjoner blant medlemmer som vil organisasjonens beste.

Jeg snakker ofte om organisasjonsstolthet, stoltheten over å være en del av nettverket og maskineriet som hjelper tusenvis av mennesker lokalt og globalt hver dag. I min verden er organisasjonsstolthet en forutsetning for at vi skal kunne trygge morgendagens Røde Kors.

Som dere ser av programmet, skal vi også i år ha eksterne gjester. Vi har den glede av å ønske tidligere president og generalsekretær i Norges Røde Kors, Sven Mollekeiv, velkommen til Straand denne helgen. Han kommer til å snakke om verdier, kultur og roller. Hvordan blir vi sett fra utsiden og hva vil det si å være en «Røde Kors’er»?

Jeg håper å treffe mange jeg kjenner fra før, men også  mange jeg ikke kjenner. Det er jo det som er så bra med samlinger som denne, å møtes på tvers av foreninger og aktiviteter. Vi har alle noe å lære av hverandre.

Håper helgen bidrar til å bygge og styrke din organisasjonsstolthet.

Velkommen!

Med hilsen
Trond Midtbøen
Distriktsleder

Viktig informasjon:

Lørdag 13. april er det ekstraordinært årsmøte med årsmøtesaker.
Her velger du din rolle under årsmøtet. Alle medlemmer av distriktsstyret og d-rådene er delegater. Er du leder i lokalforeningen eller leder for lokalråd, er du delegat. De som ikke har lokalråd, kan ta med en delegat fra styret for hjelpekorps, omsorg eller ungdom.

Hvis leder ikke deltar på årsmøte, må styret utnevne en delegat og sende omdisponeringsmelding til distriktsstyret v/ harald.tonnes@redcross.no innen 29. mars.
 

I år vil det være flere ekstraordinære årsmøtesaker grunnet endringer etter landsmøtet sist høst.

Mer info vil komme sammen med invitasjon og påmelding og endringer i programmet kan forekomme.

Viktige dokumenter

Telemark Valg - kandidater: presentasjon av kandidater på valg

Årsmøtedokument 2024: Med rammeprogram, dagsorden, handlingsplan, lovendring, bestemmelser og valg av styre, kontrollkomite og valgkomité. 

Årsmøteguide: Lurer du på noe? Her får du en beskrivelse av hva et distriktsårsmøtet er, hva som skjer under årsmøtet og de ulike rollene deltakerne har.

Program

Fredag 12. april

Kl. 16.30            Middagsbuffet
Kl. 18.00            Felles åpning v/ distriktsleder Trond Midtbøen
Kl. 18.15            Valgmøter for Distriktsråd Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom
                          Deretter Separate samlinger for Hjelpekorps, Omsorg, Ungdom

Lørdag 13. april
Kl. 09.30           Velkommen til lørdag v/ distriktsleder Trond Midtbøen
                         Hilsen fra landsstyret
Kl. 10.00           Ekstraordinært årsmøte:
                         Handlingsplan 2024 – 2026 og tallbudsjett for Telemark Røde Kors
                         Lovendringer Telemark Røde Kors
                         Valg av distriktsstyre og kontrollkomite
                         Valg av valgkomite, innstilt av distriktsstyret
Kl. 12.00           Lunsj 
Kl. 13.30           Ekstraordinært årsmøte fortsetter
Kl. 14.30           Vår kultur, våre verdier og vårt ansvar?
                         v/ Sven Mollekleiv, tidligere President Røde Kors og Kjersti Veel
Krauss
Kl. 17.00           Avslutning for dagen
Kl. 19.00           Festmiddag, pent antrekk

Søndag 14. april

Kl. 09.30           Fremtidens frivillighet v/ Martin Fossmo, Nasjonalkontoret
Kl. 10.30           Ressursgruppe for internasjonalt arbeid v/ Tone Sissel Kise
                         Takk for 7 innholdsrike år sammen med City Red Cross of Skopje
Kl. 11.00           Pause m/ utsjekk
Kl. 11.30           Hvorfor gjør vi ikke det vi vet vi burde gjøre? v/ Henrik Aase, en ganske uvanlig foredragsholder
Kl. 13.00           Lunsjbuffet og hjemreise

Priser

Det er lokalforeningen din som betaler for konferansen om du er frivillig. Har du tillitsverv, betaler distriktet for din deltakelse. Derfor er det viktig at du får godkjenning av lokalforeningsleder eller distrikt.

Faktura vil bli sendt til din Røde Kors-forening, eller ditt distriktsledd.

Fredag – Søndag

Enkeltrom       kr 4 200 pr pers
Dobbeltrom   kr  3 400 pr pers

Lørdag – Søndag

Enkeltrom      kr  2 150 pr pers
Dobbeltrom   kr  1 750 pr pers

Dagpakker

Dagpakke fredag m/ buffet    kr    850 pr pers
Dagpakke lørdag m/ lunsj      kr    850 pr pers
Dagpakke lørdag m/ middag kr  1 250 pr pers
Dagpakke søndag m/ lunsj     kr    850 pr pers