En gruppe mennesker sitter i en murtrapp i en bakgård. To personer står foran og prater til dem. Vis bildetekst
Frivillige guider er med på turenog øser av sin kunnskap om Røde Kors og vi møter også lokale Røde Kors-entusiaster.

Møt våre guider

Våre guider er frivillige med lang og tro tjeneste i Røde Kors og har en unik kunnskap om historien til organisasjonen.

Gisle Kavli

Gisle Kavli er primus motor i Solferinoreiser og skaperen av reisene til Italia. Gisle har jobbet i Røde Kors siden 1992 der han var daglig leder i Telemark Røde Kors frem til 2010.

Gisle har også jobbet i staben til Røde Kors sin generalsekretæren. Nå er Gisle Kirkeverge i Moss. (må sjekkes)

Gisle har et vinnende vesen og enorm interesse for og kunnskap om Røde Kors. Han blir glødende engasjert og tar våre gjester med på fantastiske reiser.

Tilbake til slagmarken

Ole Jørgen Krohn-Nydal

Ole Jørgen Krohn - Nydal har vært medlem av Røde Kors siden 1959 og har jobbet i Norges Røde Kors i 36 år. Ole Jørgen har vært blant annet ungdomssekretær, innlandssjef, delegat for det internasjonale Rød Kors, assisterende generalsekretær og fungert som generalsekretær fire ganger. Ole Jørgen har også vært leder for ressursgruppa for samarbeidskultur og konflikthåndtering, samt styremedlem i Bærum Røde Kors. For en merittliste!

"Jeg er med som reiseleder fordi jeg mener det er viktig at flest mulig Røde Kors-tillitsvalgte og andre besøker Solferino og Castiglione, hvor ideen til Røde Kors og Røde Kors Halvmåne ble født. Det gir en verdimessig ballast som bidrar til at nåværende og fremtidige Røde Kors’ere blir bedre i stand til å drive og videreutvikle Røde Kors sitt lokale, nasjonale og internasjonale humanitære arbeid."

Henry Skevik

Henry Skevik er fra Nord-Trøndelag og ansatt på distriktskontoret i Steinkjær. Henry har vært distriktsleder og daglig leder i Nord-Trøndelag Røde Kors, varaordfører i Malm og er et stort JA-menneske.

Henry blir ofte kalt "Henry Dunant Skevik" og det er ikke uten grunn. Henry er oppriktig interessert i Røde Kors-historien og er en drivende god formidler. Italiensk mat og kunst står hans hjerte nær.

Vil du bli frivillig reiseleder til Italia? Kontakt oss gjerne.