Kontakt oss

Skien Røde Kors

Lokalforeningsleder Eirin Kristiansen 
E-post: eirin.kristiansen@rodekors.org
Tlf: 90 76 24 30

Nestleder Mari-Ann Helliksen
E-post: mariann.helliksen@rodekors.org
Tlf: 97 12 09 24

Korpsleder Stian Thorstensen
E-post: korpsleder@skien-rodekors.no
Tlf: 98 68 82 68

Leder av besøkstjenesten May-Kristin Mitchell
E-post:skienrodekorsbesoksvenn@gmail.com
Tlf: 91 15 60 87

Leder for Vitnestøtte:

Per Christian Rørvik
E-post: per_rorvik@hotmail.com
Tlf: 99 51 99 58                                                                                                          Tom Erik Hanche                                                                                                      E-post: tomerhan@online.no                                                                                    Tlf: 91 81 24 12  

Leder for Besøk til innsatte i fengsel Turid W. Thorsen
E-post: tuwes@live.no 
Tlf: 93 09 46 78

Leder for Gatemegling Ena Abdic
E-post: ibro_ena@hotmail.com                                                                              Tlf: 47 37 61 50

Leder for Besøksvenn med hund Mia Mikic
E-post:
Tlf: 

Leder for Ferie for Alle Anita Hawa Karlsen
E-post: anitakarlsen73@hotmail.com
Tlf: 47 26 61 80

Leder for Branngruppe Jack Wroldsen
E-post: JackWroldsen@protonmail.com
Tlf: 91 88 16 03

Leder for Dykkergruppe Erik Berberg
E-post: erik.berberg@yara.com
Tlf: 48 25 94 24

Leder for Sykehusguide Turid Bodahl
E-post: hetbkj@hotmail.com                                                                                  Tlf: 41 46 04 48

Leder for Kriseomsorgsgruppe Anders Nilssen
E-post: andersnilssen@hotmail.com
Tlf: 99 72 41 30

Leder for Leir for funksjonshemmede Mette Loland
E-post:
Tlf: 

Leder for Førstehjelpskurs Bård Lyngestad
E-post: kurs@skien-rodekors.no
Tlf: 90 61 98 54

Leder for Skiens Optimister - seniorvolleyball Sølvi Hauge
E-post: solvihauges@gmail.com                                                                            Tlf: 95 83 20 46

Besøksadresse: Steinbruddet 7, 3718 Skien
Postadresse: Postboks 162 Sentrum, 3701 Skien

E-post: skien@rodekors.org
OrgNr: 983714404
Bankkonto: 2610 22 02855