Longyearbyen Røde Kors

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) er i dag et stort korps med overkant 250 medlemmer, og rundt 60 aktive frivillige.

Adresse
Boks 246, 9171 LONGYEARBYEN
Telefon
79021288
E-post
koordinator@lrkh.no
Leder
Charlotte Sandmo

Sommerstengt:

Kontoret er stengt fra 6. mai til august.
For å komme i kontakt med LRKH send en e-post. E-post vil bli lest og besvart ukentlig.

Her finner du oss på vår Facebook-side