Om Troms Røde Kors

Troms Røde Kors er delt inn i avdelingene Omsorg, Hjelpekorps og Røde Kors Ungdom.

Røde Kors Troms er en frivillig styrt organisajon med årsmøte som øverste organ. Lokalforeningen har et styre og tre lokalråd: Lokalråd Omsorg, Lokalråd Hjelpekorps og Lokalråd Ungdom. Under hvert lokalråd ligger ressursgrupper for ulike aktiviteter. Alle disse organene består av frivillige tillitsvalgte. Aktivitetene har også ansatte som tilrettelegger og støtter arbeidet.

Haraldvollen Røde Kors senter ligger i Målselv og eies og drives av Troms Røde Kors. Her tilbyr vi leirskoleopphold, ferieopphold, kurs og samlinger. Velkommen!
Troms Røde Kors har gleden av å invitere frivillige fra lokalforeningene til inspirasjonssamling på Haraldvollen fra fredag 21. april til søndag 23. april.