Inspirasjonssamling på Haraldvollen

Troms Røde Kors har gleden av å invitere frivillige fra lokalforeningene til inspirasjonssamling på Haraldvollen fra fredag 21. april til søndag 23. april.

For de som har deltatt på samlinger i 2022 vil opplegget bli litt lik med en fellesdel og ulike fagprogram for henholdsvis Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom

Tema:

  • Beredskap
  • Digitaleverktøy bla «mitt Røde Kors», «korsveien» m.m
  • Omsorg – organisering og drift av aktiviteter lokalt m.m
  • Hjelpekorps – Økonomi og søknadsportal, SAR 2.0, operativ status, rekruttering og kursing m.m.
  • Ungdom – Samling for d-råd og lokalråd ungdom

Endelig program kommer en uke før.

Samlingen er på Haraldvollen. I påmeldingen bestilles det overnatting.

Økonomi – Deltakelse med kost & losji er gratis, men lokalforeningene dekker reisekostnader for egne deltakere.

Påmeldingsfrist: 10.april (2. påskedag)

Påmeldingslink: Her melder du deg på! (Forms skjema)