Miljøfyrtårn

Troms Røde Kors har i 2023 startet arbeid med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn

Å bli sertfisert som miljøfyrtårn krever det at vi systematisk arbeider med miljøtiltak som skal bedre klima- og miljø, redusere utslipp og avfall.

Arbeidet med sertifiseringen vil være ferdigstilt i starten av 2024.

Vi er veldig åpne for innspill i prosessen fra ansatte, frivillige, samarbeidspartnere og levenrandører på hvordan vi kan forbedre oss på det feltet.

Kontaktperson på distriktet: Kjell Roger Andersen E-post: kjell-roger.andersen@redcross.no eller telefon: 915 80 871