Om Tromsø Røde Kors

Tromsø Røde Kors har 500 frivillige og nærmere 2600 medlemmer. Alle har de et ønske om å gi hjelp, støtte og omsorg til andre mennesker i ulike livssituasjoner.

Vi har frivillige aktiviteter innen søk og redning, aktiviteter for og med eldre, barn og ungdom, samt en rekke aktiviteter innen sosial inkludering, omsorg og integrering. Vi har også et Beredskapsutvalg som skal følge opp samarbeidet med Tromsø kommune om å være støtteaktør ved ulike kriser i vårt nærmiljø.

Her finner du mer informasjon om Røde Kors i Norge og som internasjonal humanitær organisasjon.

Ønsker du å komme i kontakt med en av de ansatte på kontoret i Tromsø, lokalforeningslederen eller en av våre frivillige?
Hva innebærer det å være frivillig i Tromsø Røde Kors? Hvor kan jeg få mer info om aktiviteter? Hvilke kurs kreves? Her viser vi deg gangen i det å bli frivillig hos oss.
Gjennom et mangfold av aktiviteter utgjør Tromsø Røde Kors en viktig forskjell i byen vår. Vil du som privatperson eller bedrift hjelpe oss å opprettholde og skape ny aktivitet for store og små?
Tromsø Røde Kors har inngått en samarbeidsavtale med Tromsø kommune om beredskap og innsats under kritiske hendelser i vår kommune. Beredskapsutvalget koordinerer innsatsen fra Tromsø Røde Kors.
Vi leier ut lokaler på Røde Kors-huset i Tromsø til flere formål: dåp, konfirmasjoner, kurs m.m.