Om Tromsø Røde Kors

Tromsø Røde Kors har om lag 600 frivillige og over 2600 medlemmer. Alle har de et ønske om å gi hjelp, støtte og omsorg til andre mennesker i ulike livssituasjoner.

Vi har frivillige aktiviteter innen søk og redning, aktiviteter for og med eldre, barn og ungdom, samt en rekke aktiviteter innen sosial inkludering, omsorg og integrering. Vi har også et Beredskapsutvalg som skal følge opp samarbeidet med Tromsø kommune om å være støtteaktør ved ulike kriser i vårt nærmiljø.

Her finner du mer informasjon om Røde Kors i Norge og som internasjonal humanitær organisasjon.

Ønsker du å komme i kontakt med en av de ansatte på kontoret i Tromsø, lokalforeningslederen eller en av våre frivillige?
Gjennom et mangfold av aktiviteter utgjør Tromsø Røde Kors en viktig forskjell i byen vår. Vil du som privatperson eller bedrift hjelpe oss å opprettholde og skape ny aktivitet for store og små?
Tromsø Røde Kors har inngått en samarbeidsavtale med Tromsø kommune om beredskap og innsats under kritiske hendelser i vår kommune. Beredskapsutvalget koordinerer innsatsen fra Tromsø Røde Kors.
Skal du sende faktura til Tromsø Røde Kors? Vi har innført mottak av elektroniske fakturaer.