Visitortjenesten: Besøk til innsatte i fengsel

Ensomheten bak murene er stor, og besøket til innsatte i fengsel betyr mye i en monoton fengselshverdag.

Noen å snakke med

Røde Kors-visitorene skal være til støtte for innsatte i fengselet i Tromsø som trenger noen å snakke med.

Mer informasjon om Visitortjenesten

For mer informasjon ta kontakt med:

E-post: visitortromso.rk@gmail.com
Tel: 77 61 36 61