Frivilligsentralen i Tromsø Røde Kors

Vi bidrar til å initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet i Tromsø!

Frivilligsentralens oppgave

Frivilligsentralen i Tromsø Røde Kors skal legge til rette for frivillighet. 

Hovedoppgaven er å stimulere til frivillig innsats, ha åpne møteplasser for befolkningen og være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Kari Lydersen sitter på en benk og ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?".
Kari Lydersen
Daglig leder i Tromsø Røde Kors
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
kari.lydersen@redcross.no
Telefon
95 47 20 45