Frivilligsentralen i Tromsø Røde Kors

Vi bidrar til å initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet i Tromsø!

Frivilligsentralens oppgave

Frivilligsentralen sin hovedoppgave er å legge til rette for frivillighet. Vi skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet.

Frivilligsentralen skal være et kontaktpunkt og bindeledd for de som ønsker å yte eller motta frivillig innsats. Vi skal skape møteplasser på tvers av kulturer og generasjoner, og skape kontakt og aktiviteter mellom innbyggerne, frivillige organisasjoner og det offentlige i Tromsø.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Hanne Sofie Roaldsen ser mot kameraet og smiler. Hun har på seg en rød jakke med Røde Kors-logo på.
Hanne Sofie Roaldsen
Leder Frivilligsentralen i Tromsø Røde Kors
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
hanne.sofie.roaldsen@redcross.no
Mobil
48 86 28 47