Frivilligtjenesten ved UNN

Vil du bidra til at pasienter får et bedre opphold på sykehuset?

Frivilligtjenesten på sykehuset

Frivilligtjenesten på UNN er et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Tromsø Røde Kors.

Bildet viser to frivillige i røde vester som triller en tom rullestol for å illustrere hvordan de kan hjelpe pasienter ved sykehuset.
Frivillige stiller opp for pasienter på sykehuset i Tromsø. Foto: UNN

Som frivillig kan du bidra til å gi pasienten det gode møtet med sykehuset. Frivillige er til stede i ankomstområdene, følger pasienter i sykehuset og er en god samtalepartner. Vi ønsker å bidra til at pasientene føler seg trygge i møtet med UNN. Vi trenger frivillige på dagtid og ettermiddagstid.

Aktiviteten er delt inn i to hovedaktiviteter

Sykehusverter

Noen av de frivillige på UNN er sykehusverter som følger pasienter til ulike avdelinger, blir med til kiosken, tar en prat over en kopp kaffe, rusler ut en tur med pasienten, handler klær sammen med pasienten på Jekta, er samtalepartner og så videre.

Vaffelteamet

Frivillige på Vaffelteamet organiserer vaffelkafé for pasientene på sengepostene.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Kari Lydersen sitter på en benk og ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?". Foto.
Kari Lydersen
Leder Frivilligsentralen
E-post
kari.lydersen@redcross.no
Telefon
95 47 20 45