Frivilligtjenesten på UNN

Vil du bidra til at pasienter og pårørende får et godt møte med sykehuset?

Frivilligtjenesten på sykehuset

Frivilligtjenesten på UNN er et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Tromsø Røde Kors.

Bildet viser to frivillige i røde vester som triller en tom rullestol for å illustrere hvordan de kan hjelpe pasienter ved sykehuset.
Frivillige stiller opp for pasienter på sykehuset i Tromsø. Foto: UNN

Som frivillig bidrar du til å gi pasienten det gode møtet med sykehuset. Vi ønsker å bidra til at pasientene føler seg trygge i møte med UNN. Vi trenger frivillige på dagtid og ettermiddagstid.

Aktiviteten er delt inn i to hovedaktiviteter

Sykehusverter

Sykehusvertene er til stede i ankomstområdene, følger pasienter mellom avdelingene og er gode samtalepartnere. De følger til kiosken, rusler en tur ut med pasienten og bidrar med det lille ekstra i en ellers sårbar situasjon. Aktiviteten er på dagtid.

Vaffelteamet

Frivillige på vaffelteamet organiserer vaffelkafé på sengepostene og er til stede for pasienter med lange dager på sykehuset. Aktiviteten er på ettermiddagstid.

Vil du bli frivillig på sykehuset?

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Thomas Katten Gladsø ser mot kameraet og smiler, i en svart tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?".
Thomas Katten Gladsø
Leder Frivilligsentralen
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
thomas.katten.gladso@redcross.no
Mobil
97 79 57 60