Hjelpekorpset i Tromsø

Frivillige i Hjelpekorpset står i kontinuerlig beredskap hele året!

Hjelpekorpsets arbeid

Tromsø Røde Kors Hjelpekorps driver med søk og redning, samt kursing i blant annet førstehjelp og bruk av hjertestartere. Vi tilbyr også sanitetsvakter i forbindelse med løp, festivaler og andre større arrangement.

 

Akutt skade eller ulykke

I tilfelle akutt skade eller ulykke, kontakt politiet (ring 112) eller AMK (ring 113). Hjelpekorpset i Tromsø rykker ut i de tilfellene politiet eller AMK forespør vår søk- og redningstjeneste.

Har du spørsmål?

For spørsmål eller henvendelser knyttet til Hjelpekorpset og kurs, ta kontakt med:

Odd-Bjørn Sørnes ser mot kameraet og smiler, i en svart tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?". Foto.
Odd-Bjørn Sørnes
Seniorrådgiver Hjelpekorps og Eksterne kurs
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
odd.sornes@redcross.no
Telefon
90 23 82 50


Her finner du Tromsø Røde Kors Hjelpekorps på Facebook

Mer informasjon om Hjelpekorps