Medkvinner i Tromsø

Medkvinner har som mål å forebygge sosiale og helsemessige utfordringer i innvandrerfamilier i Tromsø

Bildet viser flere kvinner som står sammen og smiler.
Noen av våre medkvinner i Tromsø Røde Kors!

 

Støttenettverk for minoritetskvinner og deres familier

Medkvinner er frivillige kvinner fra innvandrermiljøene som skal drive oppsøkende virksomhet blant minoritetskvinner med særlig fokus på nyankomne. Hensikten er å utvikle støttenettverk og gi innvandrerfamilier som har behov for bistand informasjon om tilbudene som finnes i Tromsø. Det langsiktige målet er forebygging av sosiale og helsemessige utfordringer gjennom økt inkludering i lokalsamfunnet.

De frivillige, medkvinnene, deltar på informasjonskvelder om temaer som: barn og oppvekst i Norge, helse, arbeid og økonomi. De får også god kjennskap til de ulike tjenestetilbudene som finnes i Tromsø for målgruppen. Informasjonskveldene i Medkvinner organiseres av arbeidsgruppa, prosjektkoordinator og relevante tjenester i Tromsø kommune både fra offentlige og frivillige organisasjoner.

Medkvinner ble startet i samarbeid med Norsk Folkehjelp Sør-Tromsøya og prosjektet Cit-egration ved UiT.

Prosjektet Medkvinner er støttet med midler fra: Tromsø kommune, IMDI, Dam stiftelsen og Sparebanken-Nord-Norge.

Vil du bli en av våre viktige medkvinner?

Frivillige i Medkvinner må være over 18 år.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Nihal Afana ser mot kameraet og smiler. Hun har en rød Røde Kors-genser på.
Nihal Afana
Rådgiver Migrasjon
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
nihal.afana@redcross.no
Mobil
45 72 96 21