Medkvinner

Medkvinner har som mål å forebygge sosiale og helsemessige utfordringer i innvandrerfamilier i Tromsø

Bildet viser 16 kvinner fra ulike kulturer. Noen har hodeplagg på, andre ikke. De står sammen og smiler til kamera.
Frivillige, ansatte og samarbeidspartnere til prosjektet Medkvinner

Støttenettverk for minoritetskvinner og deres familier

Medkvinner er frivillige kvinner fra innvandrermiljøene som skal drive oppsøkende virksomhet blant minoritetskvinner. Hensikten er å utvikle støttenettverk og bygge bro mellom innvandrerfamilier som har behov for bistand og kommunens offentlige tjenester. Det langsiktige målet er forebygging av sosiale og helsemessige utfordringer gjennom økt inkludering i lokalsamfunnet.

De frivillige, medkvinnene, går gjennom et opplæringsprogram med temaer som: barn og oppvekst i Norge, helse, arbeid og økonomi. De får også god kjennskap til de ulike tjenestetilbudene som finnes i Tromsø for målgruppen. Opplæringen av medkvinnene organiseres av arbeidsgruppa, prosjektkoordinator og relevante tjenester i Tromsø kommune.

Medkvinner er et samarbeidsprosjekt mellom: Tromsø Røde Kors, Norsk Folkehjelp Sør-Tromsøya og prosjektet Cit-egration ved UiT, samt enkeltpersoner.

Prosjektet Medkvinner er støttet med midler fra: Tromsø kommune, IMDI, Dam stiftelsen og Sparebanken-Nord-Norge.

Har du spørsmål om Medkvinner?

Ta kontakt med:

Nihal Afana

Epost: nihalafana@gmail.com

Telefon: 919 92 817