Medkvinner i Tromsø

Medkvinner har som mål å forebygge sosiale og helsemessige utfordringer i innvandrerfamilier i Tromsø

Bildet viser 16 kvinner fra ulike kulturer. Noen har hodeplagg på, andre ikke. De står sammen og smiler til kamera.
Frivillige, ansatte og samarbeidspartnere til prosjektet Medkvinner

Støttenettverk for minoritetskvinner og deres familier

Medkvinner er frivillige kvinner fra innvandrermiljøene som skal drive oppsøkende virksomhet blant minoritetskvinner med hovedfokus på nyankomne. Hensikten er å utvikle støttenettverk og gi innvandrerfamilier som har behov for bistand informasjon om tilbudene som finnes i Tromsø. Det langsiktige målet er forebygging av sosiale og helsemessige utfordringer gjennom økt inkludering i lokalsamfunnet.

De frivillige, medkvinnene, deltar på informasjonskvelder om temaer som: barn og oppvekst i Norge, helse, arbeid og økonomi. De får også god kjennskap til de ulike tjenestetilbudene som finnes i Tromsø for målgruppen. Informasjonskveldene i Medkvinner organiseres av arbeidsgruppa, prosjektkoordinator og relevante tjenester i Tromsø kommune både fra offentlige og frivillige organisasjoner.

Medkvinner ble startet i samarbeid med Norsk Folkehjelp Sør-Tromsø øya og prosjektet Cit-egration ved UiT.

Prosjektet Medkvinner er støttet med midler fra: Tromsø kommune, IMDI, Dam stiftelsen og Sparebanken-Nord-Norge.

Vil du bli en av våre viktige medkvinner?

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Nihal Afana ser mot kameraet og smiler. Hun har en rød Røde Kors-genser på.
Nihal Afana
Rådgiver Migrasjon
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
nihal.afana@redcross.no
Mobil
45 72 96 21