Nettverk etter soning i Tromsø

Vil du hjelpe en tidligere innsatt med å etablere et nytt sosialt nettverk etter endt soning i fengsel?

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning er et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei ut i en ny hverdag uten kriminalitet og rus. Det er ikke lett å gjøre store endringer når du står alene, og faren for tilbakefall til kriminalitet viser seg å være størst det første året etter løslatelse.

Bildet viser to personer som snakker sammen foran en fengselsport.
Foto: Olav A. Saltbones/ Røde Kors

Nettverk etter soning er derfor et tilbud til de som har behov for å fylle fritiden med meningsfylte aktiviteter og som ønsker å bygge nye sosiale, rusfrie nettverk etter gjennomført straff.

Nettverk etter soning er ikke en del av det offentlige ettervernet. Tilbudet er bygget på frivillig innsats og formes i stor grad av deltakerne.

Hvordan foregår Nettverk etter soning?

Den tidligere straffedømte kobles med en frivillig fra Tromsø Røde Kors. Den frivillige er en samtalepartner og støttespiller i en overgangsfase. Kontakten kan være i form av en-til en oppfølging og aktiviteter på fritiden, men også ved å møtes i en gruppe med andre frivillige og deltakere. Man kan for eksempel gå på trening, teater, kino eller turer.

Målet er å skape trygghet, styrke sosiale ferdigheter og bygge nye, rusfrie nettverk. 

Mer informasjon om Nettverk etter soning.

Vil du bli frivillig?

Du må være fylt 25 år og levere politiattest. Du kan ikke ha jobb i kriminalomsorgen, politiet eller domstolene når du er frivillig i Nettverk etter soning.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med:

Kay Even har på seg en rød fleecegenser med Røde Kors-logo. Han smiler til kamera.
Kay Even Bendiksen
Rådgiver Justis
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
kay.even.bendiksen@redcross.no
Mobil
45 65 34 92