Takk til nylig avgåtte styreleder for godt samarbeid

Avtroppende styreleder i Tromsø Røde Kors, Leif Hovden, berømmer de frivillige og deres innsats. –Uten dem, intet Røde Kors!

Går av som styreleder

Leif Hovden har vært styreleder i Tromsø Røde Kors de to siste årene. På årsmøtet 21. mars 2019 gikk han av som styreleder ettersom han begynner i jobben som rådmann i Karlsøy kommune.

En mann med briller sitter ved vindu
Leif Hovden

Vi er svært takknemlig for samarbeidet med Leif som styreleder. I denne perioden har vi hatt et stort fokus på å vedlikeholde, oppgradere og videreutvikle våre lokaler. Røde Kors-huset i Tromsø er et kjært og levende hus, og har en konstant strøm av frivillige som kommer og går. Med så hyppig bruk må lokalene fra tid til annen vedlikeholdes og oppgraderes for å kunne ivareta og også styrke lokal frivillig kapasitet. Bedre og mer funksjonelle lokaler forbedrer og effektiviserer også det frivillige tilbudet til byens innbyggere.

Vi fikk også på plass ny festeavtale for eiendommen vår i Jonas Lies gate 31 i tiden med Leif som styreleder. Dette innebærer at vi kan legge enda bedre til rette for den aktiviteten lokalsamfunnet fordrer av oss. Vi har derfor hatt fokus på å kople opp et utviklingsmiljø på den prosessen vi må gjennom for å utvikle eiendommen vår. -Det er avgjørende at ansatte og frivillige da får bidra med å peke på hvilke fysiske rammer vi trenger for å møte fremtidens humanitære behov i bysamfunnet. I tillegg trenger vi en fortsatt god dialog med kommunen, slik at vi sikrer at alle forstår utfordringene likt, mener Leif.

Leifs første møte med Røde Kors

-Mitt aller første møte med Røde Kors var i Vesterålen. Jeg var 16 år og gikk på folkehøgskole. Der deltok jeg som markør under en Røde Kors-øvelse med en simulert flystyrt, og ble utkalt midt på natten, forteller Leif. Han opplevde dette som en grensesprengende opplevelse. Mange år senere, i 2011, ble han styremedlem i Tromsø Røde Kors og var styremedlem helt frem til han ble valgt som styreleder i 2017.

Parallelt med dette har han vært Røde Kors Flyktningguide og leder av Husstyret i Tromsø Røde Kors i flere år. For tiden følger han og kona, Elisabeth, også kursopplegget "Besøksvenn med hund", og håper å få godkjent familiehunden, Mocca, som Røde Kors-besøkshund i løpet av våren.

Ny jobb, men Røde Kors i hjertet

Leif er opprinnelig utdannet bygningsingeniør, men har de siste årene hatt en stilling som administrasjonssjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Nå går veien videre til Karlsøy kommune hvor han snart starter opp i stillingen som rådmann. Han avslutter derfor de fleste formelle verv i Røde Kors, men har valgt å fortsette i Valgkomiteen.

-Det har vært noen lærerike år i Tromsø Røde Kors, sier Leif. Først og fremst har menneskene i organisasjonen inspirert meg. Ikke minst de frivillige, som hvert år melder seg til stadig nye oppgaver, og går på når situasjonen krever det. Dette så vi ikke minst i 2015 under den økte tilstrømningen av flyktninger. De frivillige er den kapitalen vi som humanitær organisasjon har som bærebjelke og som bidrag til vårt lokalsamfunn. En umistelig ressurs av kloke, gode mennesker med stor omsorg og villighet til å tre støttende til der de måtte trenges. Uten dem, intet Røde Kors!

Han fortsetter: Tromsø Røde Kors har en lysende fremtid! Alt ligger til rette for at organisasjonen og huset nå kan få et tiltrengt løft. Dette vil gjøre oss enda mere relevant som frivillig tjenesteyter i vårt nærmiljø – både på korpssiden, omsorgssiden og ikke minst for tiltaksområdet for barn og unge.

Vi ønsker Leif Hovden lykke til i ny stilling og ønsker samtidig å takke han for mange trofaste år i Tromsø Røde Kors hvor han har brukt av sin tid, kapasitet, evner og omsorg for å gjøre Tromsø til et litt varmere og bedre sted å bo!