Telefonvenn

Hadde det vært hyggelig med en fast telefonvenn å snakke med nå når det er vanskelig å få eller dra på besøk? Eller kunne du tenke deg å være en telefonvenn for noen som sitter mye alene?

Bildet viser en kaffekopp og et kakestykke.

Telefonvenner for de som trenger mer sosial kontakt

På bakgrunn av Covid-19 har Tromsø kommune forespurt Tromsø Røde Kors om å opprette aktiviteten Telefonvenn for å forhindre isolasjon i befolkningen som følge av strenge retningslinjer for smittevern. Ordningen er rettet mot alle aldersgrupper, men med spesielt fokus på eldre.

Ordningen Telefonvenn søker å motvirke ensomhet og skape trygghet i nærmiljøet. Ordningen er dermed ikke tiltenkt å gi faglige råd, veiledning og retningslinjer knyttet til koronasituasjonen, men heller være et tilbud for å skape sosiale og hyggelige samtalestunder for de som er mye alene og som kunne trengt noen å snakke med.

Gjennom Telefonvenn kobler vi personer som ønsker en samtalepartner med hyggelige frivillige. De frivillige ringer da jevnlig for å slå av en prat om stort og smått. Alle frivillige og ansatte har signert Røde Kors sine etikk- og taushetserklæringer som ivaretar personvernet.

Ønsker du å få en telefonvenn?

Har du lyst å ha noen å snakke med jevnlig eller fra tid til annen på telefonen?
Ring Tromsø Røde Kors på telefon 776 13 661. Da vil vi forsøke å skaffe deg en hyggelig telefonvenn blant våre frivillige.

Ønsker du å bli en telefonvenn?

Ønsker du å bidra til å forebygge ensomhet i befolkningen i disse koronatider? Mange sitter nå mye alene, og kanskje særlig eldre som ikke har like stor mulighet til å komme seg ut som andre. Da kan en telefonsamtale fra deg være gull verdt og et av dagens eller ukas høydepunkt!

Hvis du ikke allerede er frivillig i Tromsø Røde Kors, så er det fint om du registrerer deg her.

Er du derimot allerede frivillig i en aktivitet i Tromsø Røde Kors, så kan du kontakte Kari Lydersen for å bli registrert som telefonvenn:

Kari Lydersen sitter på en benk og ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?".
Kari Lydersen
Daglig leder i Tromsø Røde Kors
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
kari.lydersen@redcross.no
Telefon
95 47 20 45

 

Bilde er lånt fra Pixabay. Akkreditering: Congerdesign.