–En berikelse å stille opp på et viktig samfunnsoppdrag

Zainab fikk som barn hjelp fra Røde Kors i sitt eget hjemland. I dag ønsker hun selv å gjøre noe for andre gjennom å være frivillig i Tromsø Røde Kors.

Mastergradsstudent med ønske om å lære norsk

En frivillig ser rett inn i kamera og smiler.
Zainab (27) stiller opp som frivillig i Tromsø Røde Kors

Zainab Titilope Bhadmus er 27 år og kommer fra Nigeria. Hun kom til Tromsø i september 2020 for å ta en mastergrad i International Fisheries Management ved Universitetet i Tromsø, og planlegger derfor å være her i to år.

Zainab er en aktiv og engasjert dame. Hun deltar på norskkurs ved universitetet. Hun har også deltatt regelmessig på Norsktreningen til Tromsø Røde Kors som er et uformelt sted hvor folk kan møtes digitalt eller fysisk for å øve på å snakke norsk med norsktalende frivillige. På fritida liker hun å lese og se filmer. Hun har også prøvd å stå på ski én gang etter at hun kom til Norge, men konkluderte raskt med at det ikke var noe for henne.

Stor overgang å flytte under pandemien

Det var en stor overgang å flytte til et nytt sted som student midt under koronapandemien. Mange av forelesningene var digitale og sosiale treffpunkter var i beste fall begrenset, men oftest var de avlyste i sin helhet som følge av strenge smittevernregler. Dagene gikk for det meste til studier, og hun hadde lite eller ingen sosial kontakt med andre. Det ble også vanskelig å bli kjent med byen siden det var få å spørre og møte.

Meldte seg som frivillig

Hun tok derfor selv tak i situasjonen sin, og forsøkte å oppsøke aktiviteter for å bli kjent med folk. Hun deltok som nevnt over på Norsktreningen, og ikke lenge etter hun kom til Norge meldte hun seg som frivillig i Tromsø Røde Kors. Hun hadde fra før kjennskap til Røde Kors som organisasjon fra sitt hjemland. Da hun gikk på barneskolen, hadde hun deltatt i en løpskonkurranse hvor hun ble dårlig og svimte av. Personene som hadde hjulpet henne på bena, gitt henne noe å spise og vist henne omsorg og støtte, var frivillige fra en lokalforening i Røde Kors i Nigeria. Dette gjorde inntrykk på henne — det at personer, som ikke kjente henne, ville hjelpe henne. De hadde vist henne omsorg og støtte uten at de skulle ha noe tilbake fra henne. Senere, da hun gikk på videregående skole, valgte hun å engasjere seg i små frivillige oppdrag i Røde Kors og andre organisasjoner i hjemlandet sitt, nettopp for å stille opp og gjøre noe for andre.

Mange og lange «koronavakter»

Da hun kom til Tromsø og fikk informasjon via universitetet at det fantes en lokalforening i Røde Kors også her, meldte hun seg derfor straks som frivillig. Hun var åpen for de fleste oppdrag. I samarbeid med leder i Frivilligsentralen i Tromsø Røde Kors, Kari Lydersen, ble de to enige om å bidra der behovet var størst. Hun startet derfor opp som frivillig i massevaksineringen på den gamle lærerskolen på Mellomvegen. Her var hun parkeringsvakt og bisto med å organisere biler som kom til parkeringsplassen, samt å anvise folk til vaksineringslokalene. Senere bisto hun ved testsenteret i Breivika. Her var hun både parkeringsvakt og også vakt inni hallen. Hun anviste folk til riktige køer og minnet folk om bruk av ansiktsmaske og håndsprit.

Hun tok mange og lange vakter. En dag anslår hun at det var over 500 personer som skulle innom for å teste seg. Hun forteller at hun ved et par tilfeller ble veldig sliten, men at det opplevdes så nyttig og viktig å stille opp at motivasjonen aldri sviktet.

Bildet viser en frivillig ikledd Røde Kors-vest som dirigerer trafikken på en parkeringsplass.
Zainab som parkeringsvakt ved vaksineringssenteret på Mellomvegen

En berikelse å være frivillig

Zainab forteller at det har vært en berikelse å stille opp. – Det har vært en fin læringsprosess på mange måter, sier hun. Hun opplever det meningsfylt å ha stilt opp på et viktig samfunnsoppdrag og bidratt for andre. Samtidig har hun møtt mange hyggelige mennesker. Det oppsto et fint og godt samhold mellom frivillige på samme vakt. De drakk kaffe, spiste lunsj eller hørte på musikk sammen når de hadde pauser. Hver dag gledet hun seg til å dra på vakt. Hun ble også fascinert over folks vilje i Tromsø til å stille opp, og at folk i ulike aldre samlet seg om å hjelpe. – Det at unge og eldre, side om side, stilte opp, imponerte meg, fortsetter hun.

Nå er det roligere tider og færre Røde Kors-vakter knyttet til korona.* Tromsø kommune tar unna vaksineringen selv, og testsenteret i Breivika er lagt ned. Likevel er Zainab tydelig på at hun ønsker å fortsette å stille opp i fremtiden. Hun har også en plan om å delta som frivillig på aktiviteten «Barneverksted på biblioteket», når den forhåpentligvis åpner etter påske. Aktiviteten er et samarbeid mellom biblioteket og Tromsø Røde Kors om å tilby kreative og sosiale aktiviteter for barn i alderen 2.-6. trinn.

Fra frivillighet til lønnet arbeid

Det må også nevnes at veien via frivillighet førte til lønnet arbeid i kommunen. Da kommunen overtok alle oppgaver knyttet til vaksineringen selv, så ble Zainab forespurt om å fortsette å bidra her, bare at hun nå fikk lønn fra kommunen og flere rettigheter enn det man har som frivillig. Dermed tar hun nå vakter for kommunen og trives godt med det.

Gode tilbakemeldinger på frivilliges innsats

Kari Lydersen i Frivilligsentralen i Tromsø Røde Kors sier at tilbakemeldinger fra kommuneansatte om frivilliges bidrag har vært svært gode og høyt verdsatt. – Vi er en beredskapsorganisasjon og har en avtale om å stille opp for Tromsø kommune ved ekstraordinære hendelser og kriser i vårt nærmiljø. Men uten våre frivilliges innsats hadde vi ikke kunnet utføre slike beredskapsoppdrag for kommunen. Vi er derfor svært takknemlig for, og imponert over, den gode innsatsen og viljen til å stille opp hos Zainab og andre frivillige i Tromsø Røde Kors. Deres bidrag har vært uvurderlig i ei krevende tid, avslutter Kari.

 *Vi gjør oppmerksom på at intervjuet ble foretatt i slutten av mars 2021.