Beredskapsutvalget i Tromsø Røde Kors

Tromsø Røde Kors har inngått en samarbeidsavtale med Tromsø kommune om beredskap og innsats under kritiske hendelser i vår kommune. Beredskapsutvalget koordinerer innsatsen fra Tromsø Røde Kors.

En beredskapsorganisasjon

Tromsø Røde Kors har en rekke frivillige aktiviteter innen ulike felt. Aktivitetene spenner fra søk og redning til omsorgsrelaterte, inkluderende aktiviteter. Samtidig har vi ca. 600 frivillige – hver og en med sin unike kunnskap og erfaring. Noen har erfaring innen helsehjelp, søk eller redning. Andre besitter gode språkkunnskaper, mens andre igjen er gode til å organisere, motivere eller vise omsorg. Alle slike egenskaper er viktige hvis en kritisk hendelse skulle oppstå.

Foto: Røde Kors

Beredskapsutvalget og samarbeid med kommunen

Samarbeidsavtalen med Tromsø kommune gir rammer for samarbeid mellom Tromsø Røde Kors og kommunen om beredskap og innsats under kritiske hendelser.

Tromsø Røde Kors har derfor etablert Beredskapsutvalget for å sikre at denne beredskapen ivaretas og koordineres på best mulig måte. Beredskapsutvalget jobber med å koordinere eventuell innsats og kompetanse fra frivillige i Tromsø Røde Kors.

Har du spørsmål til Beredskapsutvalget?

Leder i Beredskapsutvalget i Tromsø Røde Kors er Gunn Schultz.
Epost: gunn.schultz@gmail.com