Beredskapsutvalget i Tromsø Røde Kors

Vi er i beredskap for byens innbyggere!

Beredskapsutvalget og samarbeid med kommunen

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon som er støtteaktør til norske myndigheter i tilfelle krig, kriser og større uønskede hendelser. 

Tromsø Røde Kors har derfor inngått en samarbeidsavtale med Tromsø kommune om beredskap og innsats under kritiske hendelser i vår kommune. Beredskapsutvalget vårt koordinerer innsatsen fra Tromsø Røde Kors.

Tromsø Røde Kors har en rekke frivillige aktiviteter innen ulike felt. Aktivitetene spenner fra søk og redning til omsorgsrelaterte, inkluderende aktiviteter.

Samtidig har vi ca. 600 frivillige – hver og en med sin unike kunnskap og erfaring. Noen har erfaring innen helsehjelp, omsorg, søk eller redning. Andre besitter gode språkkunnskaper, mens andre igjen er gode til å organisere, motivere eller vise omsorg. Alle slike egenskaper er viktige hvis en kritisk hendelse skulle oppstå.

Beredskapsutvalget jobber med å koordinere eventuell innsats og kompetanse fra frivillige i Tromsø Røde Kors.

Foto: Røde Kors

Har du spørsmål til Beredskapsutvalget?

Leder i Beredskapsutvalget i Tromsø Røde Kors er Gunn Schultz.
Epost: gunn.schultz@gmail.com