Info til nye frivillige i Tromsø Røde Kors

Hva innebærer det å være frivillig i Tromsø Røde Kors? Hvor kan jeg få mer info om aktiviteter? Hvilke kurs kreves? Her viser vi deg gangen i det å bli frivillig hos oss.

 

Bildet viser en Røde Kors-ansatt i samtale med en frivillig.

Slik blir du frivillig

1. Registrér deg som frivillig

Aller først må du registrere deg som frivillig her:

Bli frivillig

Vi vil deretter ta kontakt med deg og invitere deg til et informasjonsmøte.

2. Meld deg på og delta på informasjonsmøte

På informasjonsmøtene vil det være generell informasjon om Tromsø Røde Kors. Vi ser kort på hvordan organisasjonen er bygget opp og gir informasjon om de forskjellige aktivitetene vi har. Vi orienterer også om hvilke krav vi stiller til kursing og kompetanse.

Her finner du mer informasjon om tid og sted for informasjonsmøtene våre i Tromsø Røde Kors. Du må melde deg på ett av infomøtene.

Etter infomøtet vil du bli kontaktet av en ansatt/ frivillig knyttet til din førstevalgte aktivitet.

3. Kurs

Når du har deltatt på et infomøte, eller vært i kontakt med en ansatt/ frivillig om oppstart, så er det tid for å melde seg på kurs. Du mottar da en mail fra oss med invitasjon til våre tre obligatoriske kurs som alle nye frivillige må ta:

Bildet viser en førstehjelpsopplæring.
Opplæring i førstehjelp. Foto: Norges Røde Kors
  • Introduksjon til Røde Kors (tas på nett)
  • Psykososial Førstehjelp (3 timer)
  • Norsk Grunnkurs Førstehjelp (6 timer)

Det er ditt ansvar å melde deg på kursene.

Velkommen som ny frivillig

Når du har gått gjennom stegene nevnt over så er du i gang!

Takk for at du valgte å bruke av din tid som frivillig i Røde Kors! Det setter vi stor pris på. Vi gleder oss til å treffe deg.

Har du spørsmål om det å bli frivillig?

Ta kontakt med:

Maria Birkely ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?". Foto.
Maria Birkely
Frivillighetskoordinator Administrasjon
E-post
maria.birkely@redcross.no
Telefon
94 97 04 60