Info til nye frivillige i Tromsø Røde Kors

Hva innebærer det å være frivillig i Tromsø Røde Kors? Hvor kan jeg få mer info om aktiviteter? Hvilke kurs kreves? Her viser vi deg gangen i det å bli frivillig hos oss.

Bildet viser en Røde Kors-ansatt i samtale med en frivillig.

Slik blir du frivillig

1. Registrér deg som frivillig

Aller først må du registrere deg som frivillig her:

Bli frivillig

Vi vil deretter ta kontakt med deg og invitere deg til et informasjonsmøte.

2. Delta på informasjonsmøte

På informasjonsmøtene vil det være generell informasjon om Tromsø Røde Kors. Vi ser kort på hvordan organisasjonen er bygget opp og gir informasjon om de forskjellige aktivitetene vi har. Vi orienterer også om hvilke krav vi stiller til kursing og kompetanse.

Her finner du mer informasjon om tid og sted for informasjonsmøtene våre i Tromsø Røde Kors. Du må melde deg på ett av infomøtene.

Etter infomøtet vil du bli kontaktet av en ansatt/ frivillig knyttet til din førstevalgte aktivitet.

3. Kurs

Når du har deltatt på et infomøte, eller vært i kontakt med en ansatt/ frivillig om oppstart, så er det tid for å melde seg på kurs. Du mottar en mail fra oss med informasjon om hvilke kurs du må ta og hvordan du melder deg på. Det er ditt ansvar å melde deg på kursene.

Velkommen som ny frivillig

Når du har gått gjennom stegene nevnt over så er du i gang!

Takk for at du valgte å bruke av din tid som frivillig i Røde Kors! Det setter vi stor pris på. Vi ser frem til å treffe deg.

Har du spørsmål om det å bli frivillig?

Ta kontakt med:

Thomas Katten Gladsø ser mot kameraet og smiler, i en svart tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?".
Thomas Katten Gladsø
Leder Frivilligsentralen
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
thomas.katten.gladso@redcross.no
Mobil
97 79 57 60