Kurs for nye frivillige i Tromsø Røde Kors

Du må ta tre obligatoriske kurs: Introduksjon til Røde Kors, Psykososial Førstehjelp og Norsk Grunnkurs Førstehjelp.

Obligatoriske kurs for nye frivillige

Husk å registrere deg som frivillig og melde deg på infomøte før du melder deg på kurs.

Noen aktiviteter har krav om aktivitetsspesifikke kurs (Besøksvenn, Migrasjon,  Beredskapsvakt osv.) i tillegg de tre obligatoriske kursene. 

1. Introduksjon til Røde Kors

Kunnskap om Røde Kors' historie, prinsipper og arbeid nasjonalt og internasjonalt, hva det vil si å være frivillig.
Kan tas på nett når som helst og varer 1-2 timer.

Logg deg inn her for å ta introduksjonskurset på nett! Velg "registrer en ny brukerkonto" nederst på sida og følg instruksjonene der.

2. Psykososial Førstehjelp

Gjør deltakerne i stand til å yte god psykososial førstehjelp, gjennom oppgaver og øvelser. Kurset varer i 3 timer.

Neste kurs:
mandag 6.september
torsdag 7.oktober
mandag 22.november
Meld deg på psykososial førstehjelpskurs i høst her

3. Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF)

Deltakerne skal lære grunnleggende førstehjelp ved de vanligste sykdoms- og skadetilfeller.
NB! Frivillige som skal begynne i Hjelpekorpset trenger ikke dette kurset.
Kurset varer i 6 timer.

Neste kurs:
Mandag 30.august OG onsdag 1.september
Mandag 1. OG onsdag 3. november
Meld deg på norsk grunnkurs førstehjelp i høst her

Bildet viser en førstehjelpsopplæring.
Opplæring i førstehjelp. Foto: Norges Røde Kors

 

Sted

Røde Kors-huset i Tromsø, Jonas Lies gate 31

 

Spørsmål knyttet til kursene?

Ta kontakt med:

Ny kontaktperson ansettes i disse dager
Mer informasjon kommer
Kontorsted
Ta kontakt med administrasjonen
E-post
tromso@redcross.no
Telefon
91 86 28 43
Mobil
77613661