Kurs for nye frivillige

Her kan du lese mer om hvilke kurs du må ta for å bli frivillig i Tromsø Røde Kors

Bildet viser en førstehjelpsopplæring.
Opplæring i førstehjelp. Foto: Norges Røde Kors

Kursing av frivillige

Røde Kors tilbyr opplæring som skal gjøre deg trygg i rollen som frivillig.

Du må ta et obligatorisk startkurs for nye frivillige. Du kan deretter velge om du vil ta følgende kurs i tillegg: psykososialt førstehjelpskurs og/ eller grunnkurs i førstehjelp.

Noen aktiviteter har krav om aktivitetsspesifikke kurs (Besøksvenn, Migrasjon,  Beredskapsvakt osv.) i tillegg det obligatoriske startkurset. Du vil i så fall få mer informasjon om dette.

Alle kurs er gratis for våre frivillige. 

Obligatorisk "Startkurs for nye frivillige"

Alle nye frivillige skal ta et obligatorisk startkurs. Her får du opplæring i Røde Kors’ historie og verdier, prinsippene våre, rollen som frivillig, introduksjon til førstehjelp og psykososial førstehjelp, samt informasjon om forpliktelsene ved å bli frivillig.   

Aller først må du være registrert som frivillig. Dersom du ikke allerede har gjort det, så ber vi deg registere deg som frivillig her.

Startkurset kan tas digitalt. Noen ganger settes også startkurset opp fysisk på Røde Kors-huset. Du kan da velge om du vil ta det digitalt eller fysisk.

Startkurset varer ca. 2-3 timer.

Digital deltakelse på Startkurset

Du må lage deg en bruker før du tar kurset. Merk Troms som tilhørighet. 

Du kan melde deg på det digitale startkurset her.

Fysisk deltakelse på Startkurset

Vi setter opp et Startkurs på Røde Kors-huset 2. mai kl.17.00.

Du kan melde deg på det fysiske startkurset her.

Psykososialt førstehjelpskurs

Kurset gjør deltakerne i stand til å yte god psykososial førstehjelp gjennom oppgaver og øvelser. Dette er ikke et obligatorisk kurs, men vi anbefaler likevel at du tar det.

Kurset varer i 3 timer.

Neste kurs:
Onsdag 11. mai kl. 17.00

Meld deg på det psykososiale førstehjelpskurset her.

Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF)

Kurset gir grunnleggende førstehjelpskunnskap ved de vanligste sykdoms- og skadetilfeller. Dette er ikke et obligatorisk kurs, men vi anbefaler likevel at du tar det. NB! Frivillige som skal begynne i Hjelpekorpset trenger ikke dette kurset. 

Kurset varer i 6 timer.

Neste kurs:
Onsdag 16. og fredag 18. mars. Kurset foregår over to kvelder.
Begge kvelder kl. 17-20.
Meld deg på NGF her.

Temakurs: Migrasjon

Dette kurset er aktuelt for alle frivillige ettersom frivillige vil kunne treffe flerkulturelle deltakere i alle Røde Kors-aktiviteter. Hensikten med temakurset er å gi informasjon om migrasjonsfeltet og betydningen av et inkluderende samfunn. 

Dette er ikke et obligatorisk kurs, men vi anbefaler likevel at du tar det.

Neste kurs:
Torsdag 5. mai kl. 17.00.
Meld deg på Temakurs: Migrasjon her.

Sted

Røde Kors-huset i Tromsø, Jonas Lies gate 31

 

Spørsmål knyttet til kursene?

Ta kontakt med:

Pernille ser mot kamera og smiler. Hun har på en rød t-skjorte. På t-skjorta står skriften "Kæm bryr sæ?".
Pernille Lind Hjertø
Rådgiver Migrasjon, samt Kurs for frivillige
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
pernille.lind.hjerto@redcross.no
Mobil
91862843