Kurs for nye frivillige

Her kan du lese mer om kurskrav for å bli frivillig i Tromsø Røde Kors!

Bildet viser et møterom med mange frivillige som blir kurset.
Startkurs i Tromsø Røde Kors for nye frivillige

Kursing av nye frivillige

For at du skal bli tryggest mulig i rollen som frivillig, er det et krav at alle frivillige i Røde Kors gjennomfører et obligatorisk startkurs. Når du er registrert som frivillig og du har valgt aktivitet du vil engasjere deg i, så sender vi deg en epost med mulighet for å melde deg på et slikt startkurs. 

Skulle det ta tid før du mottar en slik invitasjon til å melde deg på kurs, så kan du sjekke om eposten er havnet i spamfilteret ditt.

Mer om Obligatorisk "Startkurs for nye frivillige"

Startkurset er obligatorisk for alle frivillige og gir et innblikk i Røde Kors' historie, bakgrunn og samfunnsoppdrag. Videre tar kurset for seg din rolle som frivillig. Det gir også en kort introduksjon til førstehjelp og psykososial førstehjelp. Startkurset varer ca. 2-3 timer.

Startkurset er gratis for våre frivillige.

Sted

Kursene holdes på Røde Kors-huset i Tromsø i Jonas Lies gate 31, hvis ikke annen informasjon gis.

 

Spørsmål knyttet til kursene?

Ta kontakt med:

Hanne Sofie Roaldsen ser mot kameraet og smiler. Hun har på seg en rød jakke med Røde Kors-logo på.
Hanne Sofie Roaldsen
Leder Frivilligsentralen i Tromsø Røde Kors
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
hanne.sofie.roaldsen@redcross.no
Mobil
48 86 28 47