Kurs for nye frivillige

Her kan du lese mer om hvilke kurs du må ta for å bli frivillig i Tromsø Røde Kors!

Bildet viser en førstehjelpsopplæring.
Opplæring i førstehjelp. Foto: Norges Røde Kors

Kursing av frivillige

Røde Kors tilbyr opplæring som skal gjøre deg trygg i rollen som frivillig.

Du må ta et A) obligatorisk startkurs for nye frivillige. Dette må alle frivillige ta. Du kan i tillegg velge om du vil ta følgende kurs: B)
psykososialt førstehjelpskurs og/ eller C) grunnkurs i førstehjelp.

Alle kurs er gratis for våre frivillige, og gjennomføres på norsk dersom ikke annet opplyses om.

A) Obligatorisk "Startkurs for nye frivillige"

Startkurset er obligatorisk for alle frivillige og gir et innblikk i Røde Kors'  historie, bakgrunn og samfunnsoppdrag. Videre tar kurset for seg din rolle som frivillig. Det gir også en kort introduksjon til førstehjelp og psykososial førstehjelp. Startkurset varer ca. 3 timer.

Tidspunkt for startkursene

Høsten 2023 setter vi følgende startkurs opp:

Tirsdag 29. august kl. 18.00-21.30
Tirsdag 26. september kl. 18.00-21.30
Mandag 23. oktober kl. 18.00-21.30
Mandag 20. november kl. 18.00-21.30

Når du har registrert deg som frivillig hos oss via www.mittrodekors.no, så vil du få en invitasjon på epost med mulighet for å melde deg på ett av våre kommende startkurs.

B) Psykososialt førstehjelpskurs

Kurset gjør deltakerne i stand til å yte god psykososial førstehjelp gjennom oppgaver og øvelser. Dette er ikke et obligatorisk kurs, men vi anbefaler likevel at frivillige tar det.
Kurset varer i 3 timer.

Neste psykososialt førstehjelpskurs

Nye kursdatoer kommer!

C) Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF)

Kurset gir grunnleggende førstehjelpskunnskap ved de vanligste sykdoms- og skadetilfeller. Dette er ikke et obligatorisk kurs, men vi anbefaler likevel at frivillige tar det. NB! Frivillige som skal begynne i Hjelpekorpset trenger ikke dette kurset ettersom de gjennomfører et mer omfattende førstehjelpskurs.
Kurset varer i 5-6 timer.

Neste NGF-kurs

Nye kursdatoer kommer!

Sted

Kursene holdes på Røde Kors-huset i Tromsø i Jonas Lies gate 31 hvis ikke annen informasjon gis.

 

Spørsmål knyttet til kursene?

Ta kontakt med:

Hanne Sofie Roaldsen ser mot kameraet og smiler. Hun har på seg en rød jakke med Røde Kors-logo på.
Hanne Sofie Roaldsen
Leder Frivilligsentralen i Tromsø Røde Kors
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
hanne.sofie.roaldsen@redcross.no
Mobil
48 86 28 47