70 år med Skorovas Røde Kors

Lokalforeningen startet som industrivern for et gruveselskap.

Tiden mellom smittebølgene ble utnyttet godt. Skorovas Røde Kors fikk samlet frivilligheten i gruvebygda for en feiring av seg selv.

Skorovas feirer 70 år-2
GRATULERER: Lokalforeningsleder Tore Laksholm gratuleres av Synnøve Hoseth som representerte distriktsstyret i Nord-Trøndelag Røde Kors under feiringen.

Gruvedrift la grunnlaget

I vintermånedene tidlig i 1951 var gruvedriften straks klar for å starte og den 10 tonn store forekomsten av malm skulle utvinnes. Først ønsket Skorovas Gruber seg en førstehjelpsgruppe. 

For å sikre gruvearbeiderne ble 10 personer sendt på førstehjelpskurs i regi av Norges Røde Kors Hjelpekorps. Det resulterte i at Skorovas Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet 3. mars 1951.

Egen ambulanse

Etter dette gikk utviklingen hurtig. Gruvebedriften skaffet nødvendig utstyr, frivillige ble sendt på nye kurs for selv å bli instruktører og vervekampanjen startet i det lille lokalsamfunnet.

Samme høst var medlemstallet et sted mellom 20 og 30 – både voksne og ungdommer. Påfølgende vår ble det investert stort og Skorovas Røde Kors fikk sin egen ambulanse. På det tidspunktet også den eneste ambulansen mellom Namsos og Mosjøen.

Viktig aktør

I de mange årene etter har lokalforeningen bestått. Selv etter at gruvedriften ble avsluttet på midten av åttitallet.

Perioder med både høye og lave medlemstall til tross – Skorovas Røde Kors har vært en viktig del av lokalsamfunnet. Med stor kursvirksomhet for å sikre førstehjelpskompetansen i både bedrifter og organisasjoner.

Skorovas feirer 70 år