Innsatt med ryggen til foran porten til Verdal fengsel. Svart t-skjorte med Røde Kors-prinsippene trykket på ryggen. Vis bildetekst
Røde Kors sine prinsipper pryder ryggen på t-skjortene som de frivillige i fengselet har fått trykket opp. Christopher mener det røde korset og uavhengigheten til de frivillige gjør at de får tillit blant de innsatte og respekt for jobben de gjør.

Fellesskap og førstehjelp i Verdal fengsel

Røde Kors er stolte over å ha frivillige over alt. Nå også i Verdal fengsel hvor innsatte trår til for å spre kunnskap om førstehjelp og bedre både fysisk og psykisk helse i fengselssamfunnet.

– Da jeg først kom inn hit så jeg for meg at jeg skulle sone tiden min uten å bli kjent med noen. Her er det jo bare kjeltringer uansett, tenkte jeg. 

Christopher Hille ser tilbake på de første dagene og ukene i Verdal fengsel og innrømmer at den planen ikke holdt særlig lenge. 

– Det tok jo bare et par dager så hadde jeg fått kompiser. Etter et par måneder hadde jeg blitt både tillitsmann og frivillig i Røde Kors, så det har gått fort fremover.

Christopher er frivillig i Røde Kors – på innsiden av murene. 

Han er del av et prosjekt som for første gang har blitt testet ut i Norge. «Fellesskap og førstehjelp» hatt stor suksess i andre land og siden høsten 2020 har det blitt prøvd ut ved fengslene i Verdal og Stavanger.

Førstehjelp, helse og hygiene

Målet er å gi de innsatte mulighet, støtte og kompetanse til å motta og formidle livreddende kunnskap og å bedre egen og andre innsattes helsesituasjon under og etter soning.

– Vi har satt i gang flere prosjekter for å bedre både fysisk og psykisk helse i fengselet. For eksempel har god håndhygiene jo vært ekstra relevant under koronapandemien. Når sommeren nærmer seg skal vi snakke om hvorfor det er viktig å bruke solkrem og vil dele ut somkrem til de andre innsatte, forteller Hille.

En suksess Christopher trekker frem flere ganger er infomøtene som de Røde Kors-frivillige i Verdal fengsel holder for nye innsatte. Der går de gjennom rutinene i fengselet. Enkle ting som tidspunkter for måltider og hva de innsatte og ansatte forventer av hverandre

I tillegg forteller de om hvilke sosiale tiltak som finnes, hvordan innsatte kan engasjere seg for å skape et bedre miljø i fengselet og hvem de kan gå til hvis de trenger hjelp med helseplager eller noen å snakke med.

– Vi legger også veldig vekt på at vi som frivillige har taushetsplikt, så det går an å komme til oss med hva som helst.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger og merker at det har hatt effekt. Stemningen i fengselet er annerledes, og vi har blitt en fin og sammensveisa gjeng. Det merkes også at vi får respekt fra de andre innsatte fordi de synes vi gjør en god jobb, sier Hille.

Fengsel er kjedelig

– Jeg tror de frivillige her i fengselet har stort utbytte av prosjektet, sier Christine Børstad.

Hun er tilbakeføringskoordinator i Verdal fengsel og gjennom det siste året har hun har blitt overbevist om nytten av et slikt prosjekt.

– For det første er det kjedelig å sitte i fengsel og dagene kan gå sakte, men de frivillige har mulighet til å fylle dagene med noe som er meningsfylt og nyttig, både for dem selv og de andre innsatte.

– I prosessen lærer de mye om seg selv og bygger kompetanse som også vil være nyttig når de skal ut herfra, forklarer Børstad.

Ansatt, innsatt og Røde Kors-representant foran porten til Verdal fengsel.
Christine Børstad, Christopher Hille og Hanne Guddingstua er tre av nøkkelpersonene som har fått prosjektet til å fungere godt i Verdal fengsel. De representerer henholdsvis de ansatte, innsatte og Røde Kors.

Stolt av de frivillige

– Dette er et veldig spennende prosjekt som vi er veldig stolte av å være med på, sier Hanne Guddingstua i Verdal Røde Kors.

Sammen med flere frivillige i lokalforeningen har hun gitt de innsatte kurs og opplæring på lik linje med alle frivillige i Røde Kors. Grunnkurs i førstehjelp, psykososial førstehjelp, informasjon om Røde Kors sitt verdigrunnlag og andre relevante kurs for å utføre oppgavene som frivillige på innsiden.

– Hvis vi kan bidra til at innsatte får en litt bedre hverdag, både mens de sitter inne og etter de kommer ut, så mener vi at vi har gjort en god jobb. Det håper jeg vi kan fortsette å gjøre her i Verdal og jeg gleder meg til å se at et så nyttig prosjekt sprer seg rundt om i landet.