Gatemeglingsinstruktør med ryggen mot kamera. Ungdom står rundt i sirkel og følger med. Vis bildetekst
GATEMEGLING: Som instruktør i Røde Kors gatemegling får du bidra til at ungdom forstår og håndtere konflikter på en god måte gjennom kursene du holder. (Foto: Aleksander Båtnes / Røde Kors)

Gatemegling med Anas

– Jeg møter mye flott ungdom og får ha så mange spennende samtaler med dem. Ofte føles det som om jeg lærer minst like mye som dem.

Anas Ammoury jobber med gatemegling i Røde Kors.

– Vi skal snakke om det, ikke sloss om det, sier Anas med et smil.

– Det er kjernen i både kurs og workshops som vi holder, men selvfølgelig er det også mye bredere enn det, forklarer han.

Røde Kors Gatemegling er gratis verksteder i kommunikasjon og konflikthåndtering for ungdom.

Her får ungdom kunnskap, ferdigheter og trygghet til å mestre egne konflikter på en god måte. I en trygg arena der ungdom kan snakke åpent om konflikt og vanskelige følelser med andre ungdom og trygge voksne.

Portrett. Mann i bybilde.
GIVENDE ARBEID: Anas Ammoury jobber med gatemegling i Røde Kors. Han sier det er givende å bidra til at ungdom forstår og kan håndtere konflikter og vanskelige følelser. (Foto: Aleksander Båtnes / Røde Kors)

Styrer samtalen selv

– En ting vi gjør som jeg mener er veldig riktig og viktig er at deltagerne får påvirke og styre kursene selv. Både ved at de får stille spørsmål og at de deler egne opplevelser med gruppa. Da blir kursene mye bedre enn om jeg holder en monolog.

Tilbakemeldingene tyder på at Anas har rett.

– Ungdommer som har deltatt forteller om økt selvtillit, at de har blitt bedre til å lytte til andre, og at det blir lettere å bli kjent med nye folk.

Ungdom står i sirkel. Instruktør i fokus leder øvelse.
LÆRER MED LEK: Praktiske øvelser og lek er viktige verktøy som blir brukt i workshops om gatemegling. (Foto: Aleksander Båtnes / Røde Kors)

Utdanner nye gatemeglere

Han holder flere kurs i gatemegling selv, men jobben til Anas er også å kurse nye, frivillige gatemeglere som kan spre kunnskapen videre.

– Akkurat nå har vi 12 gatemeglingsinstruktører i Trøndelag, og vi ser alltid etter muligheter til å øke antallet.

– Jo flere frivillige instruktører vi har, desto flere ungdommer kan få nytte av kurset. Så jeg oppfordrer alle som er interessert til å bli med på laget.