Faksimile. Portrett av smilende dame på ene siden. Folk på kafé på den andre siden. Vis bildetekst
Hege Wedø er seniorkonsulent i Trondheim Røde Kors. I tillegg til å koordinere besøkstjenesten, jobber hun med organisering og markedsføring av det frivilligdrevne Kaffekoppen-tilbudet i byen.

Magiske hverdagsmøter over en kaffekopp

Å komme seg ut og sosialisere, er behov som de fleste får oppfylt via jobb. Men hvordan innfrir man disse behovene hvis en har blitt pensjonist, eller står utenfor arbeidslivet?

«Dere så jo så hyggelige ut, så da… Ja, da kunne jeg jo ikke sitte her alene!»

Klokka har passert 11, og lukta av kaffe har for lengst gitt gråværsdagen et lite løft. Jeg sitter på en kafé som en av to frivillige verter på «Kaffekoppen». Det er en sosial møteplass i regi av Røde Kors, i samarbeid med ulike frivilligsentraler i byen.

Her kan en stikke innom for en kaffe, og samtidig få en trivelig prat.

Dagens første gjest gir oss et forsiktig, men varmt smil, og setter seg ned ved bordet. Hun har hørt om tilbudet for lenge siden, men har ikke turt å ta turen før nå. Vi ønsker velkommen, og så er praten i gang.

Å komme seg ut av eget hjem, få frisk luft og oppnå sosial kontakt, er elementære behov som mange av oss tar som en selvfølge. For alle som er i jobb, innfris disse behovene på en daglig basis, og gir mening i hverdagen og god livskvalitet. De som står utenfor arbeidslivet, eller har nådd pensjonistalderen, er avhengig av at nevnte behov dekkes andre steder, gjennom for eksempel strikketreff, bibliotek eller dagsenter.

Koronautbruddets nedstenging av samfunnet, viste tydelig hvor viktig de fysiske kontaktpunktene er.

Nordlandsforskning (NF) peker på dette i rapporten «Et aldersvennlig samfunn i koronaens tid?», hvor hverdagen til hjemmeboende eldre har blitt kartlagt.

Et av temaene i rapporten er i hvilken grad folk opplever meningi hverdagen. Her har svarscoren gått ned hos begge kjønn, og den er særlig lav hos kvinner over fylte 75 år. 

Videre peker NF på at selv personer som før pandemien var aktive, mistet sin vante hverdagsrytme da små, men viktige rutiner ikke var mulig å gjennomføre.

I Røde Kors opplever vi at slike bortfall av sosiale kontaktpunkter kan være veldig krevende for enkeltmennesker. Heldigvis ser vi samtidig at løsningene på problemet hverken trenger å være avanserte, dyre eller krevende.

Jeg har selv sett at Kaffekoppen kan bidra til å gi rytme og mening i hverdagen! Rundt om i landet har flere Røde Kors-foreninger slike lavterskeltilbud som jeg er overbevist om at gjør den samme nytten og betyr mye for mange.

I Røde Kors har vi alltid plass til flere deltagere og frivillige. Enten du ønsker en lavterskel sosial møteplass for deg selv, eller å bidra til at andre får det, er frivilligheten et supert sted å starte.

Og er du i Trondheim, er du selvfølgelig hjertelig velkommen innom oss for en kaffekopp, god prat og magiske hverdagsmøter!

Om Kaffekoppen

En lavterskel møteplass som driftes av Trondheim Røde Kors i samarbeid med lokale frivilligsentraler. Per oktober arrangeres uformelle treff over en kopp kaffe på tre avdelinger i byen: Capri på Risvollan, Pilegrimsgården i sentrum og Laugsand HVS på Buran. Kaffekoppen støttes av Stiftelsen Dam.