Frivillig innsatt med ryggen mot kamera. Fengselsbygg i bakgrunnen. Røde Kors-verdier trykket på rykken av t-skjorten hans. Vis bildetekst
VERDIER: Røde Kors sine humanitære verdier er trykket på t-skjortene til de frivillige. (Foto: Aleksander Båtnes / Røde Kors)

3 av 10 Røde Kors-frivillige i fengsler har snakket med innsatte om selvmordstanker

Røde Kors er bekymret for situasjonen til innsatte i norske fengsler. I Verdal har frivillighet blant de som soner blitt en del av løsningen.

– Jeg er vel litt mer oppmerksom på omgivelsene. Prøver å være litt mer årvåken for å fange opp situasjoner og se om noen trenger noen å snakke med eller en hjelpende hånd, forklarer Michael. 

Han er en av de Røde Kors-frivillige på innsiden av Verdal fengsel. Gjennom prosjektet «Frivillighet og førstehjelp» har innsatte fått samme opplæring og kurs som alle andre i Røde Kors. Målet er at frivillige skal sette i gang prosjekter som skaper tryggere og bedre soningsforhold.

Alle har fått introduksjonskurs til Røde Kors og organisasjonen sine humanitære verdier, kurs i prosjektledelse, vanlig førstehjelpskurs og det som kalles psykososial førstehjelp. Michael poengterer at han har fått mest bruk for det sistnevnte.

– Det er på grunn av startfasen for de som kommer hit. Da kan mange ha det tungt, være stresset og oppleve å stå i en vanskelig situasjon.

– Da kan det være veldig godt at noen tar kontakt med deg, slår av en prat og betrygger deg om at dette ikke er så farlig som mange kanskje tror, forklarer Michael.

Mann i svart t-skjorte med Røde Kors-logo. Fengselsbygg i bakgrunnen.
FRIVILLIG: Michael sier han opplever frivilligheten som givende. Både ved å selv ta del i fellesskapet og ved å kunne utgjøre en forskjell for andre innsatte. (Foto: Aleksander Båtnes / Røde Kors)

Snakker ofte om selvmord

En vanskelig situasjon og tunge tanker under soning er et stort problem som kan få alvorlige konsekvenser. Det ser også Røde Kors sine frivillige som besøker innsatte.

Hver uke besøker 550 frivillige fra Røde Kors innsatte i norske fengsler over hele landet. I en undersøkelse Røde Kors har gjennomført blant de frivillige oppgir 3 av 10 at de har snakket direkte om selvmordstanker og selvmord med de innsatte som de besøker.  

10 prosent av de frivillige forteller at de har besøkt innsatte som har forsøkt å ta sitt eget liv mens de sitter i fengsel.

— Vi vet at meningsfull medmenneskelig kontakt er en viktig faktor for å redusere selvmordsfaren. Når 40% av selvmordene skjer i løpet av de første tre ukene i fengsel, er det særlig viktig at det tilrettelegges for gode tiltak for å redusere faren i denne kritiske fasen, sier Carola Becher Ruud som er fagansvarlig for visitortjenesten i Røde Kors.

Kvinne i rød Røde Kors-jakke.
FAGANSVARLIG: Carola Becher Ruud er fagansvarlig for visitortjenesten i Røde Kors, og sier situasjonen for innsatte har blitt verre de siste ti årene. (Foto: Røde Kors)

Røde Kors tilbyr derfor beredskapssamtaler i den første fasen av innsettelse til innsatte som har særlig behov for å snakke med noen som er uavhengige aktører og ikke er en del av straffeapparatet.

Hjelpen oppleves som straff

Røde Kors er bekymret over de tiltakene som tas i bruk av kriminalomsorgen for å avverge selvmord i fengsel. Frivillige i Visitortjenesten forteller at de vegrer seg for å varsle kriminalomsorgen om innsattes selvmordsplaner i frykt for at det skal få negative konsekvenser for den innsatte.

– Det er svært bekymringsverdig at et av tiltakene fengslene bruker er å sette innsatte på sikkerhetscelle - som for den innsatte oppleves som straff fremfor hjelp, mener Ruud.

Innsatte som ressurs

Ruud mener også at de innsatte er en undervurdert ressurs for fengselssamfunnet, og er viktige forebyggende aktører for medinnsattes psykiske helse.

Det var derfor vi startet «Fellesskap og førstehjelp», og resultatene vi har sett i Verdal har vært veldig positive. Frivillige holder infomøter for nye innsatte, for å gi veiledning i en utrygg startfase. De arrangerer quiz, filmkvelder og andre sosiale lavterskeltilbud. I tillegg har de spredd kunnskap om førstehjelp ved å holde kurs for andre innsatte. 

– Det er mye vi mener bør bli bedre, men det gjøres også mye godt, konkluderer Ruud.