Ida Westerhus holder ABC-verksted med fokus på god psykisk helse Vis bildetekst
FOKUS PÅ GOD PSYKISK HELSE: Ida Westerhus holder ABC-verksted (Foto: Lisbeth Lein / Røde Kors)

- God psykisk helse er noe vi bygger sammen

En nasjonal pilot og storsatsing på god psykisk helse gjennomføres i Trøndelag i år.

ABC for god psykisk helse er en videreføring av tidligere års arbeid i Hodebra-prosjektet, der Røde Kors var prosjekteier og ansvarlig for tversektoriell satsning i fylket fra 2019 til 2022. I 2024 er Røde Kors partner i den nasjonale piloten for folkehelsekampanjen ABC for god psykisk helse med ansvar for enkelte tiltak knyttet til frivillig sektor.

Folkehelsekampanjen er på bestilling fra regjeringen. Den skal gjøre vurderinger basert på erfaringene fra Trøndelag før en utrulling til resten av landet. Trøndelag fylkeskommune er prosjekteier, og med som partnere er Røde Kors i Trøndelag, Folkehelsealliansen i Trøndelag, Hunt forskningssenter NTNU og Helsedirektoratet. Det er knyttet bekymring til at psykisk uhelse er et økende problem, spesielt i målgruppen unge voksne mellom 16 og 29 år. Kampanjen tilbyr informasjon, læringsmateriell og gode verktøy for å jobbe mot å bedre psykisk helse. På nettsidene til kampanjen legges det ut løpende informasjon om kampanjen og materiell som alle sektorer kan benytte i eget arbeid med ABC.

- Målet for kampanjen er å styrke psykisk helse hos den trønderske befolkningen gjennom tre enkle grep, sier prosjektleder Lisbeth Lein. ABC står for Act, Belong og Commit, og er utviklet av forskningsmiljøer i Australia og videreutviklet i Danmark for å fremme helsekompetansen om psykisk helse i hele befolkningen. Kampanjen skal inspirere folk til å gjøre valg for egen psykisk helse, samtidig som man løfter blikket og får med folk rundt seg. - Vi oppfordrer alle til å prøve disse tre punktene; gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfylt. God psykisk helse er noe vi bygger sammen, avslutter hun med et smil.

Ida Westerhus, prosessleder i Hodebra-verksted, forklarer at god psykisk helse i denne sammenheng er å ha det godt med seg selv og livet sitt, og at man fungerer godt i hverdagen i samspill med andre. - Å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, er et av FNs bærekraftmål, sier hun og fortsetter; - Et mål for kampanjen er at alle trøndere innen utgangen av 2024 skal ha hørt om ABC-metoden.

Distriktsstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag vedtok i februar å fortsette satsing på psykisk helse, og målet er å implementere ABC-metoden i organisasjonens kjerneaktiviteter. - Arbeidet passer godt inn i Røde Kors sitt nye hovedprogram fram til 2026 og mål om at alle skal kunne leve gode og meningsfulle liv, der vi må bygge et samfunn der ingen blir stående utenfor, sier Lein.

I samarbeid med en referansegruppe av frivillige er det laget en prosjektplan for arbeidet, som består av informasjonsarbeid og lokalt prosessarbeid. I første fase vil lokalforeninger, som tidligere har vist interesse for å jobbe med Hodebra, bli kontaktet for å sette i gang tiltak som temamøter, Hodebra-verksted, idélab og videreutvikle møteplasser, i den form dette er aktuelt og ønskelig. Røde Kors oppfordrer lokalforeninger som synes det høres spennende ut, og som vil gjøre en ekstra innsats for å fremme god psykisk helse i eget lokalmiljø, til å ta kontakt for å se på muligheter for lokalt utviklingsarbeid.

På nettsiden www.abcforgodpsykiskhelse.no kan man finne informasjon og hjelpemidler som man kan bruke lokalt.

Kontaktperson Lisbeth Lein, prosjektleder ABC, Røde Kors, tlf 975 03 912 / epost lisbeth.lein@redcross.no