Skjermbilde 2024-06-20 kl. 11.46.49 Vis bildetekst
Til venstre - Gauldal videregående skole; Kirsti Welander, Mika Sæther Tørset, Sander Bakk, Anneli Bellingmo, Nora Johanne Ljøkjell, Ketil Nøvik og Gunnar Halstadtrø. Til høyre - Russ for fred; Aina Vareide Haug, Mehlika Tural, Emma Johanne Gustad, Ketil Nøvik , Eirik Reinaas Bjørshol, Asbjørn Møller, Noora Rønning Radwan og Lars Hegge. (Foto: Gabriel Bjørge / Røde Kors)

Store donasjoner fra engasjerte ungdommer

Røde Kors i Trøndelag har vært ute for å motta større pengedonasjoner til arbeidet som frivillige gjør i både distriktet og utenlands. Midlene er samlet inn av samfunnsengasjerte skoleelever.

Tradisjonen tro var Tore Fjerdingen, frivillig i Levanger Røde Kors, på Falstadskogen 8. mai. Der ble han oppsøkt av Noora Rønning Radwan, som fortalte at hun og medelever fra Levanger videregående skole hadde samlet inn penger som de ville gi til Røde Kors´ og Røde Halvmånes arbeid i Gaza.

Skolelever ved Gauldal videregående skole har også tatt kontakt med Røde Kors i Trøndelag for å fortelle at de har gjennomført en innsamlingsaksjon, der de ønsker å gi midlene til et lokalt ungdomsformål.

Vil skape bevissthet
Ved Falstadskogen kunne Noora fortelle Fjerdingen at russen hadde dannet organisasjonen Russ for fred som et initiativ for å skape mer bevissthet blant unge. – Vi har fra starten sagt at alle penger vi får inn er en bonus, noe symbolsk, sier Noora. Hun presiserer at hovedfokuset har vært å gi unge mer lyst til å engasjere seg og vise at det er muligheter for å få til noe ved å ta tak og forene seg.

Tirsdag kveld 11. juni var Russ for fred møtt opp hos Levanger Røde Kors for å overrekke donasjonen som skal gå til arbeidet som Røde Kors og Røde Halvmåne gjør i Gaza.
Ketil Nøvik er daglig leder i Røde Kors i Trøndelag og hadde for anledningen tatt turen til Levanger Røde Kors sine lokaler for å ta imot pengegaven på vegne av Røde Kors. Han innledet seansen med en innføring i hva og hvem Røde Kors er både nasjonalt og internasjonalt, før Russ for fred-ungdommen fortalte hvordan de hadde jobbet for å nå frem med sitt budskap og få folk til å støtte deres sak.
De har blant annet sendt foredrag om konflikten i Gaza til skoler og oppfordret de til å inkludere dette i undervisningen.

De merket at mange unge sitter på vilje til å gjøre noe, men ikke helt vet hvordan man kommer i gang, og brukte Røde kors som et godt eksempel på hvordan man engasjerer folk. – På samme måte som i Røde Kors, der folk som har lyst til å hjelpe andre kan samles, organisere seg og gjøre noe meningsfylt, så har vi startet Russ for fred slik at ungdom kan gjøre det samme. Det skal være tilgjengelig og føles enda mer relevant for de å være med på noe viktig, sier Noora.

Ønsker fred for alle
Russen har solgt strykemerker til russedresser fra nettsiden for å få inn penger. De har også mottatt hele 55 000 kroner fra russerevyen. I tillegg har de fått en del donasjoner siden de har vært så flinke til å kommunisere sitt budskap. Det har gjort at blant annet en del besteforeldre og andre voksne har gitt økonomiske bidrag.
Og selv om årets hjertesak er Gaza, så påpeker ungdommene at dette handler om et ønske om fred for alle. Konflikt er komplekst, derfor ville de bare gjøre det enkelt – de vil ha fred.

Nøvik skryter uhemmet av Innherred-ungdommen, og sier han blir både imponert og rørt i sjela av jobben de har gjort. – For meg var det null problem å ta turen fra Trondheim i ettermiddag, fordi dette fortjener oppmerksomhet.

- Stolt over å ha så kloke og fornuftige elever
Rektor på Levanger videregående skole, Grethe Friedrich, forteller at de ansatte har applaudert på sidelinja og er stolte over å ha så kloke og fornuftige elever som klarer å sette en så viktig sak på dagsordenen. Hun forteller at det kun er elevene som har tatt initiativet og drevet dette frem. – Vi har ikke hatt noen rolle her, så all ære til elevene, smiler hun før hun fortsetter med å si at det faktisk er ungdommen som har opplyst de ansatte ved skolen.

De ble kjørt ganske hardt av russen tidlig på hvorfor de ikke tok opp Gaza-konflikten i undervisningen. - Veldig betimelig spørsmål, for da Russland invaderte Ukraina så var det stort fokus på dette i undervisningen. Så skjer dette i Gaza og det er helt tyst, sier rektoren. Hun mener det er skamfullt og at det ikke burde ha vært slik - og de er glade for at elevene utfordrer de.

Håper Russ for fred lever videre
Avslutningsvis forteller årets russekull at de har avtalt et møte med neste avgangskull til høsten. Dette møtet håper de kan overbevise neste års russ til å videreføre engasjementet og organisasjonen de nå har kommet så godt i gang med.  Gauldal videregående skole med gave til ungdomsformål
Dagen etter Levanger-besøket stod Gauldal videregående skole for tur. Nøvik og Gunnar Halstadtrø, distriktsstyreleder for Sør-Trøndelag Røde Kors, var invitert til skolen av elevrådet.

De hadde arrangert en egen solidaritetsaksjon, hvor alle elevene hadde bidratt til å samle inn penger til et godt formål. Rådet hadde blitt enige om at midlene skal gå til ungdomsoppholdet på Søvasslia Fjellsenter.

- Noe vi føler tilhørighet til
Nora Johanne Ljøkjell er nestleder i elevrådet og sier at mottakeren de har valgt er langt fra tilfeldig; - Vi synes det var artig å finne noe lokalt og som vi føler tilhørighet til, sier hun. Hun sier videre at solidaritetsaksjonen går ut på å oppfordre alle elevene til å samle inn 300 kroner hver til det utnevnte formålet. – Om de tar av lønna på sin vanlige jobb, får betalt ved å gjør husarbeid hjemme eller ligger på sofaen og Vippser - det er opp til hver enkelt, ler hun.

Rektor Kirsti Welander forteller at over to tredjedeler av elevene på skolen går yrkesfag der de er utplasserte hos bedrifter. Hun vet at mange gjør avtaler med sine arbeidsplasser, der de vanligvis jobber uten lønn, fordi de lokale bedriftene ønsker å bidra til en god sak og støtte elevenes aksjon.

Fikk invitasjon
Halstadtrø benyttet også muligheten til å invitere medlemmene av elevrådet til å besøke ungdomsoppholdet, slik at de kan se hva pengene går til og hvor mye det betyr for de som får delta der. – Der kan vi treffe ungdom som ikke er like heldige som oss selv, mener han. 

Stort engasjement på skolen 
På Gauldal videregående skole utviser elevrådet stort engasjement med flere aktiviteter og prosjekter gjennom skoleåret som bidrar til trivsel blant elevene Dette er ikke første gangen de har innsamling til et godt formål.
I fjor høst hadde de blant annet en temadag der de samlet inn penger til barnekreftavdelingen på St. Olavs, som også var mottaker av midlene de samlet inn på fjorårets solidaritetsaksjon. 

Nøvik og Halstadtrø mottok en sjekk på 68 000 kroner på vegne av Røde Kors, og var enige om at det er utrolig flott å se at pengene som ungdommen har samlet inn går til ungdomsaktivitet. Begge er imponerte hvor reflekterte elevene er og av verdiene de står for allerede i så ung alder.

Ungdomsoppholdet
I slutten av juni drar hele 30 ungdommer og 8 frivillige sammen til Søvassli Fjellsenter på ungdomsoppholdet, som er et årlig tilbud for ungdommer mellom 13-16 år som lever i en lavinntektsfamilie, fosterhjem, institusjon eller ungdommer med foreldre som av ulike årsaker ikke har mulighet til å dra på ferie.