Skjermbilde 2024-06-13 kl. 14.52.02 Vis bildetekst
Både innsatte og deltakere fra erfaringssamlingen trosset det voldsomme regnværet for å få med seg konserten med Kriminell Kunst (Foto: Gabriel Bjørge / Røde Kors i Trøndelag)

Konsert, samling og stemning i Verdal fengsel

I forbindelse med erfaringssamling for Fellesskap og førstehjelp på Stiklestad, inviterte fengselsledelsen og innsatte Røde Kors-frivillige til konsert i Verdal fengsel.

Med mål om å bedre innsattes situasjon
Fellesskap og førstehjelp er utviklet av det internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-forbundet. Verdal fengsel var ett av to fengsel der prosjektet ble startet som pilot i Norge i 2020, og i ettertid har prosjektet blitt etablert i fire nye fengsel.

I fengselet rekrutteres innsatte som Røde Kors-frivillige. De får opplæring og verktøy for å kartlegge behov, planlegge og gjennomføre helsefremmende tiltak og prosjekter. Det forteller Carola Becher Ruud, nasjonal fagansvarlig for kriminalitet og rus i Røde Kors.
De øker kunnskap og kompetanse for seg selv og andre fanger, samtidig som de sikter mot å skape positive fellesskap mellom innsatte.

Prosjektet har til hensikt å styrke de innsattes evne til å hjelpe seg selv, ta kontroll og påvirke beslutninger som angår dem selv og deres liv i fengsel. Slik kan de gi seg selv en mulighet til å bedre egen og andre innsattes helsesituasjon i fengselet, samtidig som de opparbeider seg erfaring til å håndtere livet etter soning.

Bidrar til et bedre miljø
På erfaringssamlingen fikk de diskutert hvordan fengslene har løst ulike dilemmaer som har oppstått de siste fire årene på forskjellige måter.
Ruud kan fortelle at en av de viktigste erfaringene de har gjort det siste året, og som ble tydelig under erfaringssamlingen, er at når Fellesskap og førstehjelp etableres i et nytt fengsel, tilpasses den eksisterende fengselsstrukturen og fengselssamfunnet.
Dette resulterer i ulike modeller, noe som skaper mye læring på tvers. – Ved å diskutere disse dilemmaene får vi muligheten til å skap en felles retning for fengsler som skal etablere Fellesskap og førstehjelp i årene fremover, sier hun. 

Verdal fengsel har vært en pioner i dette arbeidet, der Fellesskap og førstehjelp nå er en integrert del av fengselshverdagen til både ansatte og innsatte. Det har blitt gjennomført spørreundersøkelser blant de innsatte i Verdal fengsel det siste året, hvor de andre innsatte sier at de opplevelser at Røde Kors-frivillige bidrar til et bedre fengselsmiljø og fellesskap.

Gøy for de innsatte
Forrige uke arrangerte fengselsledelsen og innsatte Røde Kors-frivillige konsert i fengsel, som en takk til Verdal for at de var først ute med Fellesskap og førstehjelp, der både deltakerne fra samlingen og alle de innsatte var invitert. Selv om regnet pøste ned og værgudene bød på en ekte trøndersk konsertopplevelse, klarte hiphop-gruppa med det passende navnet Kriminell Kunst å lage ekte stemning i fengselet.

Artist Tore Pang kunne fortelle at dette var tredje gang de opptrådte i fengsel, men at dette var den mest livlige konserten bak murene til nå. – Det er dritfett å spille her. På de to forrige konsertene vi spilte for innsatte, fikk ikke publikum lov til å reise seg fra stolene, så da er det kanskje ikke rart at det ble litt mer liv her i Verdal fengsel i dag, ler Pang.

Etter konserten gjorde gruppa innspilling på scenen av sin egen podcast Jenzki & Pang slenge med leppå. Her fikk de med seg innsatte Thomas og Espen til å fortelle hver sin ærlige røverhistorie.Christine Børstad, tilbakeføringskoordinator i Verdal fengsel, sier det er gøy å lage slike «happeninger» for de innsatte.
Innsatt Thomas, stemmer i og sier at de setter voldsomt stor pris på slike arrangementer; – Hverdagene her inne i fengsel kan være ganske ensformige og like, derfor er det utrolig gøy når vi får tilbud om noe slikt.

God hjelp av lokalforeningen
Børstad mener at det er strukturen og det organisatoriske som gjør at Fellesskap og førstehjelp alltid har fungert så godt i Verdal fengsel. Hun mener at noen av suksessfaktorene er at lokalforeningen er med og setter av mye tid til dette, at fengselsledelsen i stor grad er med på opplegget og at de har faste kontaktpersoner for prosjektet, som er dedikerte og opptatt av at dette skal fungere.

Både ansatte og innsatte opplever at fengselet har blitt roligere. I Verdal går de rundt mer eller mindre fritt på dagtid siden det er et lavsikkerhetsfengsel. – De innsatte er mer aktive på fritiden, og sitter mindre på cella, sier Børstad.


TILLEGGSINFO: Per i dag er det 24 aktive Røde Kors-frivillige innsatte i Verdal, Stavanger, Åna, Bredtveit, Ravneberget og Søndre Vestfold fengsel.