Malvik RKU Vis bildetekst
På frivilligsamling i Asker fikk jentene fra Malvik RKU møte presidenten i Røde Kors. Fra venstre: president Siri Hatlen, Kristine Hagen, Rakel Slind Aas, Karen Slind Aas og Tomine Dalen

Initiativrik ungdom beriker både lokalforening og -miljø

I løpet av kort tid har Malvik Røde Kors opprettet egen ungdomsavdeling. Nå står de på egne bein og ønsker seg flere frivillige.

Viktig å satse på ungdom

På Landsmøtet vedtas grunnlaget for Norges Røde Kors´ fremtid og retning. I Hovedprogrammet for 2024-2026 spesifiseres det at Røde Kors skal styrke og videreutvikle ungdomsorganisasjonen. Det skal også legges særlig vekt på å invitere inn unge mennesker som frivillige i humanitær aktivitet og som lokale organisasjonsbyggere.

Daglig leder for Røde Kors i Trøndelag, Ketil Nøvik, sier at møteplasser for barn og unge er og alltid har vært viktig. Mange barn og unge opplever usikkerhet, stress og ensomhet i hverdagen. Dette skyldes ofte økt prestasjonspress, usikkerhet om egen identitet og utenforskap.
- Vi ser at forskjellene i Norge blir større der et økende antall barn og unge vokser opp i familier med lav inntekt. Frafall i skolen er økende og mange unge står helt eller delvis uten jobb og skole. Røde Kors ønsker derfor å satse på aktiviteter som bidrar til å motvirke dette. Det er derfor viktig at det legges til rette for felles møteplasser for barn- og unge der de kan føle fellesskap, trygghet og ikke minst mestring. Vi vil gi ungdom erfaring og opplevelser av mestring og utvikling, sier Nøvik.

Begge distriktsstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag Røde Kors har derfor besluttet at de skal ha spesielt fokus på å støtte opp under lokalforeninger som ønsker å starte opp barne- og ungdomsaktiviteter i lokalmiljøet.

Fra idé til virkelighet

I Malvik hadde de i lengre tid tenkt på å starte ungdomsavdeling. Hildegunn Pettersen, som er lokalforeningsleder i Malvik Røde Kors, sier at tilbudet for ungdom i Malvik er ganske godt i ukedagene da de har et ungdomshus som er åpent mandag til fredag, men det var lite aktivitet i helgene. De ønsket derfor å gjøre noe med helgetilbudet til ungdom.

Pettersen hadde hatt med seg datteren Tomine Dalen på mange av aktivitetene siden hun selv ble aktiv som frivillig i Røde Kors.
- Jeg ble med mamma på alle aktivitetene jeg hadde tid til og har trivdes veldig med det. Jeg var blant annet med og hjalp til mye med ukrainerne på flyktningmottaket, forteller Tomine.
- Mange av de jeg møtte der hilser jeg fortsatt på om jeg møter de, og noen av de har en helt spesiell plass i hjertet mitt.

Da Tomine fikk høre om Røde Kors Ungdom, ble nysgjerrigheten pirret og hun kontaktet venninna Kristine Hagen, som tidligere hadde nevnt for henne at hun hadde lyst til å hjelpe til som frivillig. Sammen med lokalforeningsleder Hildegunn, hev de to jentene seg rundt og meldte seg på delegasjonssamlingen for Røde Kors Ungdom i Trondheim i fjor høst. Der ble de kjent med andre ungdommer og fikk tips og idéer til hvordan de skulle planlegge fremover. Kort tid etter var antallet medlemmer doblet etter at Rakel og Karen Slind Aas meldte seg som frivillige.

Har allerede oppnådd mye

Ungdommene har allerede kommet godt i gang. De står selv for planlegging, budsjett, innkjøp av mat og utstyr, transport og gjennomføring av aktivitetene. Til nå har de arrangert flere treffpunkt for unge mellom 13 og 25 år i Malvik med mål om at deltakerne skal bli kjent med nye mennesker.
- Mye av planleggingen til treffpunkt går på hvordan vi skal nå ut til folket. Da lager vi alltid plakater som vi henger på skoler og på butikker i kommunen. Vi legger også ut på Facebook, Instagram og Snapchat når vi skal arrangere en aktivitet, sier Kristine.
Hun sier at de har et stort ønske om å få med flere frivillige;
– Vi gjør litt forskjellig for å prøve å rekruttere. Blant annet har vi stått og delt ut flyers på Sveberg handelspark og Vikhammersenteret.
Jentene har planer om å få til skolebesøk til Vikhammer ungdomsskole, Hommelvik ungdomsskole og Malvik VGS hvor de vil stå på stand og prate med elevene.

Nylig var jentene i Oslo og Asker for å delta på frivilligsamlingen sammen med 70 andre ungdommer. Der fikk de besøkt nasjonalkontoret til Røde Kors og hilst på Røde Kors-president Siri Hatlen.

Lokalforeningsleder Pettersen er også strålende fornøyd;
- Vi føler at lokalforeningen er beriket med 4 engasjerte ungdommer. Tross den korte tiden de har holdt på, har de likevel hatt flere vellykkede aktiviteter med kino, juleverksted, bowling, taco- og brettspillkveld.
Hun kan også fortelle at jentene har stilt opp på flere aktiviteter arrangert av Malvik Røde Kors omsorg.

Ønsker seg flere frivillige

På spørsmål om hva det beste med å være frivillig i Røde Kors Ungdom er, svarer alle at det er fellesskapet og muligheten til å bli kjent med jevnaldrende ungdom fra nærområdet. Og ikke minst den gode følelsen det gir å gjøre noe for andre.
De håper og tror deltakerne på aktivitetene kommer hjem med en god følelse etter å ha vært med på treffpunkt.
- Det er samhold, trygghet og glede rundt alle aktiviteter, sier Tomine.
Jentene er klare på at de skal stå på videre og vise andre ungdommer hvor fint det er å være frivillig og hvor mye det betyr for andre.

Skryt fra daglig leder i Røde Kors i Trøndelag

Nøvik er imponert over innsatsen og det de har fått til i Malvik Røde Kors.
- Malvik Røde Kors er godt eksempel på et initiativ der de har klart å lage en liten velfungerende ungdomsavdeling som forhåpentligvis vil vokse seg enda større etter hvert.
Jeg ønsker derfor Malvik Røde Kors lykke til med ungdomsavdelingen og oppfordrer flere lokalforeninger til å starte opp egne ungdomsavdelinger, sier Nøvik.