Samlokalisering av årsmøter2 Vis bildetekst
SAMLET: Inger-Ruthgerda Wellendorf og Gunnar Halstadtrø ser fordelene med å samlokalisere årsmøtene for begge distriktene (Foto: June Karlsen / Røde Kors)

Samlokalisering av årsmøtene i Nord- og Sør-Trøndelag

I år er det bestemt at årsmøtene for Nord- og Sør-Trøndelag skal samlokaliseres. Det betyr at årsmøter for begge distrikt blir helgen 5. – 7. april 2024 i Stjørdal.

Mange fordeler ved samlokalisering

Noe av bakgrunnen for samlokaliseringen er de mange fordelene dette medfører, samt at Landsmøte har vedtatt at distriktsforeninger i samme fylke er pålagt å samarbeide.

- Det er viktig å presisere at det er snakk om samlokalisering og ikke en sammenslåing. Vi ser fordelene ved å samlokalisere årsmøtene og har tro på at dette også gir oss bedre økonomiske rammer. Blant annet er det ressursbesparende administrasjonsmessig i og med at to helger ikke rammes, sier distriktsleder for Sør-Trøndelag, Gunnar Halstadtrø, og nevner videre at andre distrikter har gjennomført samlokalisering tidligere og kan vise til gode erfaringer med dette.

Årsmøtene skal avholdes ved Scandic Hell på Stjørdal. Sted er basert på vurderinger gjort for å møtes midt mellom, samt at plassen er et trafikalt knutepunkt som det forhåpentligvis skal være enkelt å komme seg til.

Håper å styrke samarbeidet

- Dette gir muligheter for nettverksbygging, skape engasjement og samarbeid på tvers av distriktsgrensene, sier distriktsleder for Nord-Trøndelag, Inger-Ruthgerda Wellendorf.

- Vi håper å kunne styrke det gode samarbeidet som er etablert mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, hvor vi kan lære om hverandre og forhåpentligvis se synergieffekten av dette. Og så håper vi at flere lokalforeninger enn tidligere velger å delta.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe fra distriktsstyrene i både Nord- og Sør-Trøndelag for å planlegge fellesaktivitetene som skal skje i løpet av de tre dagene. Det foreligger en plan om å invitere gode og engasjerte foredragsholdere, hvor kampanjen ABC for god psykisk helse vil være et fokusområde på årsmøtene til begge distriktene.