Voksne og barn foran Røde Kors-banner og julepyntet hus.

Juleinnsamling for Kraslava Røde Kors

Nord-Trøndelag Røde Kors samler inn penger til vår venneforening Kraslava Røde Kors. Send ditt bidrag med Vipps til 12325.

Siden 2006 har Kraslava Røde Kors vært vår samarbeidsforening. Vi har hatt flere besøk hos hverandre, utvekslet erfaringer og hjulpet med å bygge opp en sterk frivillighetskultur og Røde Kors-forening i Kraslava.

Prosjektet har vært vellykket og frivilligheten har blomstret.

Distriktsårsmøtet i 2020 vedtok å avslutte prosjektet, og i tillegg å gjennomføre en siste innsamling til våre venner i Latvia – et siste krafttak for Kraslava.

Pandemien har rammet Kraslava hardt. Vi håper å samle inn nok til at lokalsamfunnet kommer seg gjennom den krevende perioden og fortsatt har økonomi til å bygge ut og ruste opp Røde Kors-foreningen når situasjonen normaliseres.

VIPPS til Kraslava

Alle bidrag sendes uavkortet videre til Kraslava Røde Kors.