medmenneskelig støtte

Gir medmenneskelig støtte

En vitnestøtte gir medmenneskelig støtte til den som skal vitne samt veiledning og praktisk hjelp. Å være vitnestøtte er givende, synes Aase Tessem og Christian Lindseth som har vært dette i flere år.

Gir medmenneskelig støtte til vitner 

Å være vitnestøtte er givende, synes Aase Tessem og Christian LindsethDe bidrar med informasjon og praktiske opplysninger så vitnene skal føle seg trygge og ivaretatt før de skal inn i en rettsak.  

Aase edit
Aase Tessem ville gjøre noe for frivilligheten da hun ble pensjonist

– Vi hjelper til med å fortelle om hvordan en rettsak foregår, det praktiske rundt og skaper en god og trygg opplevelse før de skal inn i rettsalen.

Aase visste at hun ville bidra og gjøre en jobb for frivilligheten da hun ble pensjonist. Et møte med en tidligere kollega fikk henne til å undersøke nærmere rundt vitnestøtte. For hva var nå det? Etter litt googling på nett forstod hun at dette var noe som kunne passe henne - nå er det 5 år siden.  

“Ingen dag er lik, vi vet ikke hvem vi møter. Vitnene er jo alle helt forskjellige. Det de har til felles er at de skal inn å vitne.  – Vi hjelper til med å fortelle om hvordan en rettsak foregår, det praktiske rundt og skaper en god og trygg opplevelse før de skal inn i rettsalen, forteller Aase. 

“Vi snakker aldri om selve saken” – sier Christian. Han så en annonse hvor de søkte etter noen som ville bli vitnestøtte. Han hadde tidligere vært med i hjelpekorpset og var blitt pensjonist. - "Jeg hadde lyst og anledning til å hjelpe andre".  

Christian edit
Christian Lindseth er vitnestøtte i Namdal tingrett i Namsos.

“Du må like å være med mennesker og kunne snakke om mye forskjellig, det handler om å hjelpe andre, være et medmenneske. Jeg liker å bruke humor for å løsne opp og få frem latteren.

“Du må like å være med mennesker og kunne snakke om mye forskjellig, det handler om å hjelpe andre, være et medmenneske. Jeg liker å bruke humor for å løsne opp og få frem latteren. Da slapper de fleste av litt bedre”,- ler Christian hjertlig. 

Røde Kors har behov for flere vitnestøtter. Kanskje dette er noe for deg? 

Hva er en vitnestøtte? 

  • En vitnestøtte er en frivillig person som skal bistå vitner med medmenneskeligstøtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker. 
  • Målsettingen er å øke tryggheten for vitnene i forbindelse med rettssaken. 
  • Vitnestøttene får en grundig opplæring i sin rolle, har taushetsplikt og har blant annet fått klare retningslinjer på å ikke diskutere selve saken med vitnene. 
  • Vitnestøtten vil være en beroligende samtalepartner, både i forkant av, og umiddelbart etter rettssaken. Vitnestøtteoppgavene vil foregå i tinghus og domstoler. 
  • En vitnestøtte bør ha anledning til å bruke inntil to dager per måned på dette frivillige arbeidet, enten hele eller halve dager. 

Vil du bli vitnestøtte? 

Du må være over 18 år og ha plettfri vandel. Du vil bli intervjuet og få opplæring. Ta kontakt med Anne Ulvin, 934 95 191 // anne.ulvin.redcross.no for mer informasjon.