Beredskap: Hjelpekorpsene rykker ut og bistår mennesker som har gått seg vill på fjellet, er sultne og våte. Hjelpekorpsene gir omsorg og redder liv. Vis bildetekst
Blir tatt hånd om av drevne frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Marius Sunde Tvinnereim.

Stor økning i beredskapsoppdrag

Gjennom flere år har oppdragsmengden for hjelpekorpsene i Nord-Trøndelag vært økende viser en gjennomgang av oppdrag frem til årsskiftet.

Det ble totalt 90 rednings- og søksoppdrag i 2018. Det er 37% økning sammenlignet med i fjor. Fra 2016 -2018 har det vært en økning på hele 225% i antall redningsoppdrag.

I tillegg til å rykke ut på redningsoppdrag arrangerer hjelpekorpsene ulike typer av kurs og deltar som sanitetsvakter på ulike arrangement.

Stor aktivitet

«Det er stor aktivitet i hjelpekorpsene. Enkelte har et større press siden de også har sanitetsvakter og er på andre oppdrag for samfunnet.  Vi kan ha flere oppdrag samtidig og da er det en utfordring å ha nok ressurser og mannskap. Vi ser at mengden av oppdrag er stigende for hvert eneste år.» - sier Tom Christian Håpnes, leder i distriktsrådet for hjelpekorps i Nord-Trøndelag

I 2018 har hjelpekorpsene bistått 94 personer, de aller fleste gjennom såkalte henteoppdrag – det er uhell og ulykker som er varslet på kjente steder.

«Det er heldigvis ikke snakk om store og alvorlige ulykker. Men alvorlig nok for de det gjelder,» -forteller Tom Christian videre.

Tom Christian Håpnes, leder for Nord-Trøndelag Røde Kors Hjelpekorps
Tom Christian Håpnes, leder for Nord-Trøndelag Røde Kors Hjelpekorps.

Dyktige frivillige

«Vi er stolte av at så mange bruker fritiden sin til å lære opp andre i førstehjelp og være i beredskap når noen trenger vår hjelp. Det legges ned utallige timer for å øke førstehjelpskunnskapen og utdanne nye mannskaper.» - sier en stolt Tom Christian.

Selv begynte han i Røde Kors Hjelpekorps allerede i 1996 og har de to siste årene vært leder for distriktsrådet i Nord-Trøndelag Røde Kors Hjelpekorps.

Friluftsliv og førstehjelp

Hjelpekorpsene i Nord-Trøndelag ønsker seg flere med på laget og oppfordrer alle som er frilufts-interesserte til å bli med.  

«Man må trives med å være mye ute. Like utfordringer og motiveres av å hjelpe andre.  Som frivillig i hjelpekorpset får man utdanning og kompetanse som er nødvendig, uten å måtte betale for det», sier Tom Christian engasjert.

Røde Korsp Hjelpekorps på oppdrag om vinteren. Tar i bruk snøskuter og ski for å komme frem
Hjelpekorps på oppdrag om vinteren. Foto: Jan Kåre Lokna