TIL VANNS: En av lørdagens redningsoppdrag gikk ut på å redde opp fem jegere som hadde havnet i innsjøen Håen under overfarten til en holme. Under øvelsen her ble det også brukt Seaking-helikopter fra 330-skvadronen og fly til overflatesøk fra Norges luftsportforbund. Vis bildetekst
TIL VANNS: En av lørdagens redningsoppdrag gikk ut på å redde opp fem jegere som hadde havnet i innsjøen Håen under overfarten til en holme. Under øvelsen her ble det også brukt Seaking-helikopter fra 330-skvadronen og fly til overflatesøk fra Norges luftsportforbund.

– Øvelse, Øvelse, Øvelse!

Slik startet den ferdiginnspilte telefonbeskjeden som gikk ut til alle hjelpekorps i distriktet en fredag ettermiddag i oktober.

I løpet av tre dager fikk de frivillige hjelpemannskapene som hadde meldt seg på Melhus Røde Kors’ årlige samhandlingsøvelse, Operasjon Dag og Natt (ODON), utfordret sine komfortsoner. Øvelsen ble holdt i Håen-området, ved Røde Kors-hytta Samatun.

3 reelle aksjoner samme helg

Samtidig som øvelsen pågikk, ble også mannskap i distriktet kalt ut på hele 3 reelle aksjoner i løpet av bare 24 timer.

– 2017 er året da øvelsen ODON ble annerledes. Med de 3 reelle aksjonene ble på en måte øvelsens intensjoner også oppfylt, siden deltakerne fikk være med i faktiske oppdag i løpet av en helg de hadde satt av til akkurat dette, forteller Gunnar Slåen, korpsleder i Melhus Røde Kors Hjelpekorps.

20171014.ODON-georgia.27058
SJØKONGEN: 330-skvadronen deltok også under øvelse ODON med et Seaking-helikopter. De hadde blant annet ønske om å trene på transport av letemannskap, overflatesøk i terreng og opphenting av personer i vann. Her blir helikopteret guidet ned til landing av to Røde Kors-frivillige.


Den unike samhandlingsøvelsen foregår i sanntid, og ble arrangert av Hjelpekorpset i Melhus for fjerde gang på rad. Øvelsen tar sikte på å være så realistisk som mulig.

– Men det sosiale er også veldig viktig. For det første skal de frivillige ha en god opplevelse de ønsker å komme tilbake til. For det andre er det viktig for det arbeidet vi kjør at våre mannskaper kjenne de andre aktørene og korpsene god. Når alarmen går så krysser vi både fylkes- og kommunegrenser, og da er godt kjennskap viktig, sier Slåen.

Mye av poenget med ODON-øvelsen, og det som gjør den så spesiell, er at mannskapet skal være i drift til de blir med når alarmen går ut fredag ettermiddag, og frem til søndag formiddag når øvelsen avsluttes.

– Alle deltakerne, uansett nivå, skal få bryne seg på utfordringer som de kan lære av. Vi skal gå utenfor komfortsonen og være sliten og trøtt, sier Slåen.

Et annet element som er med å gjøre øvelsen Operasjon Dag og Natt spesiell, er at alle korps og aktører får være med å forme øvelsesmomentene etter sine ønsker og behov.

– Korps kommer med innspill på hva de ønsker å øve på, noe som ofte varierer fra korps til korps. I tillegg så er det andre aktører, som 330-skvadronen og Norges luftsportforbund, som også får øvd sammen med oss. 330-skvadronen hadde blant annet ønske om å øve på transport av mannskap, overflatesøk i terreng og opphenting av personer i vann, forteller korpslederen.

Flere oppdrag

I løpet av de siste fire årene har Melhus Røde Kors Hjelpekorps opplevd en merkbar økning i henteoppdrag og søks- og redningsaksjoner. Jo flere som tar naturen i bruk, dess flere er det også som kan trenge bistand.

– Samtidig ser vi også at vi mottar en del oppdrag som tidligere hadde gått til for eksempel Luftambulansen. Dette er oppdrag vi kaller unnsetningsoppdrag, hvor pasientens lokasjon er mer eller mindre kjent. Luftambulansen sparer flytid til mer livstruende oppdrag, og derfor blir vi ofte utkalt parallelt slik at vi er i nærheten dersom det trengs. På grunn av dette opplever vi en økt arbeidsmengde. I tillegg er det sesongavhengig, og høstsesongen er en høytid på lik linje med påske. I fjor var det kjempesesong for bær, og da hadde vi mange flere oppdrag knyttet til dette. Når en stor del av befolkningen flytter til fjells, så blir det mer for oss å gjøre, sier Slåen.

20171014.ODON-georgia.26534
DYKTIG STAB: Fra v: Sondre Kristiansen, Trygve Eggen og korpsleder Gunnar Slåen har alle lang fartstid i Melhus Røde Kors Hjelpekorps.

I 2016 opplevde Røde Kors en kraftig økning i antall søk og redningsoppdrag. I alt registrerte Røde Kors 1641 redningsoppdrag i løpet av 2016, mot rett under tusen året før. Sør-Trøndelag Røde Kors’ 18 hjelpekorps bidro med over 88 000 tjenestetimer i løpet av 2016. De frivillige bisto blant annet med mannskap i 36 søk- og redningsaksjoner, og rykket ut på 60 henteoppdrag for å hente syke og skadde i terrenget. Skulle disse tjenestetimene vært lønnet, tilsvarer det 25 millioner kroner med en gjennomsnittlig timelønn (SSB), bare for distriktet Sør-Trøndelag. Tar man med alle de andre Røde Kors-aktivitetene, uregistrerte timer og utgifter knyttet til drift og nødvending utstyr, blir summen betraktelig høyere.