20160303.Akuttovernatting.1483

Flere overnattinger for fattige tilreisende

I vinter får fattige tilreisende til Trondheim tak over hodet og en varm seng å sove i. Overnattingstilbudet har langt flere gjestedøgn i år enn på samme tid i fjor.

– Dette er mennesker som prøver å bedre sin egen livssituasjon. Veldig mange av de som benytter seg av vårt tilbud, har av forskjellige grunner ikke hatt det så bra der de kommer fra, forteller Røde Kors-frivillige Micah mens hun deler ut sengetøy til nattens gjester på akuttovernattingen for fattige tilreisende på Tunga i Trondheim.

Det takkes for sengetøyene etter hvert som gjestene registrerer seg. Blant mange av gjestene sitter latteren løst, men noen er også stille. Rundt klokken halv ti på kvelden, en halvtime etter at registreringen åpnet, er det mørkt og stille i gangene.

Akuttovernattingen for fattige EØS-borgere dekker akutte grunnleggende humanitære behov. Gjestene får tilbud til husly, tilgang til toalett og mulighet for å vaske seg, for 15 kroner natta.

– Veldig mange av de som benytter seg av overnattingstilbudet har av forskjellige grunner ikke hatt det så bra der de kommer fra.

Micah, Røde Kors-frivillig

Tilstedeværelse er nok

Micah er også frivillig i Kirkens Bymisjon. Hun arbeider i halv stilling til vanlig, og opplevde at hun hadde fritid hun ville bruke på frivillig arbeid. For Micah er ikke språkbarrieren mellom henne og gjestene et stort problem.

– Jeg ønsket å gjøre noe meningsfullt med tiden min. For meg handler det om tilstedeværelse, at det er noen som bryr seg og som viser det gjennom å være til stede for andre. Mange av gjestene prater ikke norsk eller engelsk, men det gjør ikke noe. Vi kommuniserer på annet vis, og vi prøver å plukke opp noen ord på hverandres språk. Alt i alt handler det om å være tilgjengelig, om å være et medmenneske, forteller hun.

Det er Nicole, en av de ansatte ved overnattingstilbudet, enig i.

– For de fleste gjestene er det nok at noen vil være med dem, og gi dem et pusterom fra deres vanlige tilværelse på gaten, sier hun.

– Det er ikke noe problem for meg å avse et par timer noen kvelder i måneden, om det er til hjelp for andre. Jeg har fortsatt tid til å gjøre egne ting, både før og etter vakten min på akuttovernattingen, sier Micah.

Populært tilbud

Vinteren 2015/2016 registrerte akuttovernattingen 1528 gjestedøgn, fordelt på 60 gjester.

I vinter har det vært stor pågång siden overnattingen åpnet 1.oktober. Så langt har akuttovernattingen hatt 2171 gjestedøgn i vinter, med om lag 70 ulike gjester. Av og til må gjester avvises da grensen på 30 gjester ble nådd.

– Det er selvsagt ikke noe gøy å måtte avvise noen når det er minusgrader ute, men det var vi nødt til i fjor. Om det kommer for mange som vil benytte seg av tilbudet, må vi ta en loddtrekning på de fem siste plassene. Som regel finner gjestene gode løsninger seg i mellom, og noen kan for eksempel sove i bilen en natt, forteller Eirik Hjulstad Iversen, prosjektleder for akuttovernattingen ved Trondheim Røde Kors.

– Det er ikke noe problem for meg å avse et par timer noen kvelder i måneden, om det er til hjelp for andre mennesker.

Micah, Røde Kors-frivillig

Prosjektet ivaretar akutte humanitære behov for en spesielt sårbar gruppe mennesker fra EØS-området som av ulike årsaker oppholder seg i Trondheim i en begrenset tidsperiode. Brukere av tilbudet får dekket grunnleggende menneskelige behov – som husly, tilgang til toalett og muligheter for å vaske seg. Prosjektet skal bidra til verdighet og trygghet til mennesker som til daglig lever sitt liv i offentlighet. 

– Tiltaket passer godt inn i Røde Kors’ mandat om å avdekke, hindre og lindre nød, samt Kirkens Bymisjons visjon om at mennesker i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg, sier Hjulstad Iversen.

Overnattingstilbudet holder til på Tunga og har en kapasitet på 30 gjester i døgnet. 25 av sengeplassene kan reserveres opp til fem døgn.    

Mange fordommer

I tillegg til de 10 frivillige som bidrar på akuttovernattingen, har overnattingstilbudet også til enhver tid en våken nattevakt. Peter er én av fire ansatte som rullerer på å være nattevakt.

– I Nederland arbeidet jeg på et lignende helårstilbud for vanskeligstilte. Jeg hadde mange fordommer før jeg begynte å jobbe der, men de ble avkreftet fra første dag. Det er klart at utenforstående har en bedre evne til å forestille seg hvordan andre har det, når du er villig til å møte og prate med dem, forteller Peter.

Han husker spesielt en eldre dame han ble kjent med på akuttovernattingen, som reiste tilbake til landet sitt. Sammen med sønnen sin tigget hun på gaten i Norge for å samle penger nok til å holde barnebarnet på skolebenken i Bulgaria.

– Det er ikke alle jeg får pratet med, men noen er jeg blitt kjent med. Som denne damen som samlet penger til barnebarnet sitt. Det er en historie du lett husker.

Som global humanitær beredskapsorganisasjon representerer Røde Kors og bevegelsens emblemer trygghet og beskyttelse for mennesker, uavhengig av hvor i verden disse menneskene befinner seg. Også fattige tilreisende som kommer til Norge kjenner til Røde Kors og hva organisasjonen står for, og ønsker hjelp når de befinner seg i en sårbar livssituasjon.

Dekker humanitære behov

I tillegg til å være et humanitært tilbud til en vanskeligstilt gruppe mennesker, er det flere andre positive sider med akuttovernattingen, mener Peter.

– Det å kunne tilby et trygt og varmt sted å være, beroliger også den øvrige befolkningen. Samtidig vil jeg at gjestene skal ha et inntrykk av at de kan stole på meg, og at jeg stiller opp og ordner de problemene som måtte oppstå. Da vil de kunne føle seg tryggere, og det er til det beste for alle, sier han.

I en rapport fra overnattingstilbudet konkluderer organisasjonene at akuttovernattingen er et nødvendig prosjekt og at Røde Kors og Kirkens Bymisjon har vært viktige aktører i å hjelpe mennesker i en sårbar livssituasjon. I tillegg påpekes det at tilbudet har redusert konfliktnivået i samfunnet gjennom å gi fattige tilreisende et sted å være.

– Et slikt tilbud bidrar til forutsigbarhet og trygghet for gjestene, sier Hjulstad Iversen.

En publisert rapport fra Fafo i 2015 støtter Kirkens Bymisjon og Røde Kors sine oppfatninger av at fattige tilreisende kommer til Norge på grunn av vår velstand og inntjeningsmuligheter, og ikke de begrensede hjelpetiltakene som har blitt etablert.

– Å kunne trekke seg tilbake til et soverom har gitt privatliv til en gruppe mennesker som til daglig lever sitt liv i offentlighet, avslutter prosjektlederen.

Akuttovernatting for fattige tilreisende

  • Overnattingstilbud for fattige EØS-borgere som av ulike årsaker oppholder seg i Trondheim
  • Åpent i perioden oktober–mai
  • Koster 15 kroner natten for en varm seng og tilgang til dusj og toalett
  • Et samarbeidprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og Trondheim Røde Kors
  • Kontinuerlig bemannet av frivillige og ansatte fra Trondheim Røde Kors
  • Tilbudet har blitt gjort mulig gjennom tilskudd fra Justis- og Beredskapsdepartementet og en betydelig egeninnsats fra organisasjonene