IMG_0159-redigert1

9 tips som kan gjøre hverdagen mindre ensom

Er du ensom selv, eller vet du om noen som kanskje er det? Her er 9 konkrete tips til hvordan du kan bidra til en mindre ensom hverdag for deg selv og andre.

Ensomhet er en følelse av savn etter nær sosial kontakt. En ensom person er en person som ønsker å ha et sosialt forhold til andre, men som av ulike ufrivillige grunner mangler det. Ensomhet er et problem uavhengig av årstid, men spesielt i høytider er det ekstra vondt å oppleve at man står alene. Det er gjerne flere grunner til dette, men mye kan skyldes en forventning i samfunnet om å skulle glede seg til jul og familiehøytid. 

Vi kan alle kan bidra til mindre ensomhet, og uansett hvem du er kan du ha en stor betydning for andre.

Rammer flest yngre og eldre

Ferske tall fra Ungdata-undersøkelsen viser at nesten 1 av 5 ungdomsskoleelever i Trøndelag er mye plaget av ensomhet. I flere trønderske kommuner er tallene enda høyere.

Hele 30 prosent av de over 75 sier at de opplever ensomhet eller sosial isolasjon.

For noen er ensomheten ”bare” en tung periode, mens andre kjenner på ensomheten hver dag gjennom hele året.

Det er like stor helserisiko knyttet til sosial isolasjon som å røyke 15 sigaretter om dagen, viser en studie fra noen år tilbake. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Høyre) kaller ensomhet et usynlig folkehelseproblem

9 tips som kan gjøre hverdagen mindre ensom

Her er noen konkrete tips til hvordan du kan bidra til en mindre ensom hverdag for deg selv og andre.

  • Inviter folk med deg: Ta initiativ til å gjøre noe hyggelig sammen med andre. Selv om du har fått nei tidligere, er det mange som trenger flere sjanser for å bli med. Dersom du synes det er ubehagelig å trenge deg på, kan det godt hende at de andre føler på det samme. Tør å ta kontakt! Det kan godt være å bare invitere noen med på noe du selv allerede har planlagt å gjøre: filmkveld, pepperkakebaking, en gåtur, kino eller handletur.
  • Følg med på mennesker som gjennomgår en livsendring: Skilsmisser, arbeidsløshet, dødsfall i nær familie, flukt og andre livsendringer er krevende situasjoner for mennesker. Selv om alt virker greit på utsiden, er det ikke sikkert det er slik på innsiden. Vi vet at livsendringer kan fremme ensomhet, og mennesker i sårbare livssituasjoner kan sette ekstra pris på kontakt.
  • Bry deg over tid: En trygg og varig relasjon er det viktigste for en som er ensom eller i krise. Noe så enkelt som en regelmessig tekstmelding kan bety veldig mye for andre.
  • Se mulighetene for hvordan andre kan bidra: Alle kan bidra med noe, og det å føle at man bidrar er viktig. Å finne muligheter til at andre kan bidra vil kunne gi mange mening. Kanskje trenger du hjelp med noe? Maling, snekring, handling eller noe annet som du kan be om hjelp til.
  • Finn felles prosjekter: Ingenting gjør samvær bedre enn felles interesser! Begynn med paintball, sport, dans eller egne prosjekter sammen.
  • Lek med barna! Å være utenfor som barn kan gi ringvirkninger resten av livet. Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på og se de yngste, lek er det beste middelet. 
  • Snakk med ungdommen: Mange ungdommer opplever ensomhet, og det er mye skam knyttet til dette. Vis interesse for det ungdommen er opptatt av, på den måten kan du bidra til at de opplever mestring.
  • Bli frivillig: Frivillige er med på å forebygge og hjelpe folk ut av ensomhet hver dag. Men frivilligheten kan også være en vei ut av ensomhet, og gi en følelse av å være nyttig for andre. Organisasjoner har alltid behov for frivillige, og du får garantert noe igjen for det selv!
  • Støtt ideelle organisasjoner: Ikke alle har tid til å være frivillig selv. Frivillige organisasjoner har lang erfaring med å dekke menneskelige behov, som ensomhet og sosial isolasjon, gjennom frivillighet. Økonomisk støtte hjelper frivillige til å hjelpe de som trenger det.