Flere liv kunne vært reddet dersom flere kunne førstehjelp

Ferske tall viser at kun 4 av 10 tør gi førstehjelp i de mest vanligste kritiske situasjonene hvor førstehjelp kan redde liv. Det er alt for dårlig, mener Sør-Trøndelag Røde Kors.

Over halvparten (56%) av de som har tatt førstehjelpskurs har ikke hatt kurs på 3 år eller mer, viser undersøkelsen.

– Førstehjelp er noe absolutt alle kan og bør lære seg. Som privatperson er sannsynligheten stor for at du en gang treffer på noen som trenger hjelp. Da kan et førstehjelpskurs friskt i minne være forskjellen på liv og død, forteller Ove Einar Drugudal, førstehjelpsansvarlig i Sør-Trøndelag Røde Kors.

Flere må på kurs

Sammen med Røde Kors i hele distriktet og over hele landet arrangerer han lørdag 6. mai førstehjelpsundervisning for å spre den livsviktige kunnskapen ut til publikum. Det skjer i forbindelse med den internasjonale Røde Kors dagen, 8. mai. Det siste året har Røde Kors også delt ut undervisningsopplegget "Henry - førstehjelp for barnehagebarn" og førstehjelpskurs til barnehager i hele landet. Til nå har over 200 barnehager i Sør-Trøndelag mottatt undervisningsopplegget, og mange har også fått førstehjelpsundervisning i regi av sine lokale Røde Kors-foreninger.

– I Rennebu, hvor jeg bor, er vi på plass med førstehjelpsundervisning for voksne og barn i kommunenen på lørdag. I tillegg skal vi holde gratis førstehjelpskurs for foreldre med barn i skolen. 

Hva hadde du gjort i dette tilfellet? Se den sterke kampanjevideoen til Røde Kors:

Drugudal sier han er skremt av tallene som viser at 6 av 10 personer ikke tør å gi førstehjelp i de mest vanligste kritiske situasjonene hvor førstehjelp kan redde liv. 

– Førstehjelp er ferskvare. Jo mer du øver, jo flinkere blir du. At så mange ikke tør å yte livreddende hjelp hvis de kommer opp i en akutt situasjon, er skremmende. Det er tydelig at flere må på kurs., og dersom flere tar førstehjelpskurs, blir flere tryggere på sine kunnskaper. Da redder vi flere liv.

En fersk undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag fra Røde Kors viser bl.a. at

 • Kun 4 av 10 tør utføre førstehjelp i de mest vanlige situasjonene hvor førstehjelp kan redde liv.
  • Forklaring: Kun 4 av 10 svarer ja på at de tør utføre førstehjelp i alle de fem scenarioene undersøkelsen spør om.
  • Til hvert av de enkelte scenarioene er svarene høyere på at de vet hva de skal gjøre, dette viser at man ikke tør selv om man mener man vet hva man skal gjøre.
 • 8 av 10 oppgir at årsaken til at man IKKE vil yte førstehjelp er at de er redde for å gjøre vondt verre, og 5 av 10 at de er usikre på hva de skal gjøre
 • Over halvparten (56%) har mer enn tre år gammel førstehjelpskunnskap
 • Over 8/10 er positive til å ta førstehjelpskurs dersom det blir obligatorisk gjennom arbeidsplassen
 • Myndighetene anbefaler at alle har brannøvelse i hjemmet en gang pr femte år. Kun 19 prosent svarer at de har hatt en slik brannøvelse.
 • 26 prosent oppgir at de ikke har tilstrekkelig mat/vann/alternativ varmekilde til å klare seg på egen hånd i to døgn ved krise/strømbrudd o.l.
 • Det viktigste fra undersøkelsen er at for få er trygg på egne førstehjelpskunnskaper og det er for lenge siden flere har vært på førstehjelpskurs. Dette må bedres for å redde flere liv.

Alle kan gjøre noe

5000 nordmenn får hjertestans hvert år, og 3000 av disse skjer utenfor sykehuset. Enkle grep kan holde et menneske i live til ambulansen kommer. Drugudal forteller at det verste man kan gjøre i en førstehjelpssituasjon, er å ikke gjøre noe som helst. Alle kan gjøre noe, og terskelen for å ville hjelpe burde være lav. Selv har han opplevd flere situasjoner hvor hans førstehjelpskunnskaper har blitt satt på prøve.

– For en del år tilbake skjønte jeg virkelig hvor viktig det er å øve. Det var dødsulykke med bil på en bru et steinkast unna der hvor jeg bor. Jeg hastet meg avgårde og begynte med livreddende førstehjelp. Det var svært store personskader på flere involverte, og et barn hadde dessverre omkommet. Det sitter igjen. Men jeg gjorde det jeg kunne, og det er det førstehjelp handler om. Vi hjelper de som trenger hjelp. Og med økt kunnskap hos befolkningen, så kan flere liv reddes.

20160611.DM-HK-Oppdal.8613-1_small
Førstehjelpsansvarlig for Sør-Trøndelag Røde Kors, Ove Einar Drugudal, er ansvarlig for alle førstehjelpsinstruktører i distriktet. Her bedømmer han førstehjelpsinnsatsen til hjelpekorps-aspiranter under én av postene på distriktsmesterskapet i Oppdal i fjor. Foto: Marius Sunde Tvinnereim / Røde Kors

Du og jeg må bidra

Ambulanse og helsepersonell kan ikke være over alt til enhver tid. Selv i Trondheim er responstid på ambulansen over 16 minutter (90%). Utenfor tettbebygde strøk er responstiden betraktelig lengre (kilde: helsenorge.no).

– Alle kan bidra til å redde liv. Om man ikke kan gi hjerte- og lungeredning kan man varsle 1-1-3, og selv om man ikke snakker norsk kan man utøve livreddende førstehjelp om man har fått tilpasset kurs, forteller Drugudal.

Det er mange eksempler på at barn har reddet livet til foreldre og andre voksne. Dette er viktige ressurser som må inkluderes i førstehjelpsdugnaden. Bilulykker, mer ekstremvær, at flere bor hjemme lenger, en mer aktiv befolkning som oppsøker natur og utmark er alle faktorer som gjør det viktigere at flere lærer seg førstehjelp. Det handler om at vi sammen kan ta grep for å redde flere menneskeliv.

Norge er et langstrakt land med en spredt befolkning. Selv om Norge har et velfungerende helsevesen må den enkelte også bidra i kritiske situasjoner for å berge liv. I tillegg er sannsynligheten stor for at du eller jeg er den som første som ankommer en bilulykke, og enkle grep kan holde et menneske i live til ambulansen kommer. Røde Kors oppfordrer derfor publikum til å ta et førstehjelpskurs i dag, slik at vi sammen kan redde flere liv.