nettverkshusBREDDE2

Forebygger gjengangerkriminalitet

– Å kvitte seg med rusen var egentlig lett. Men å bygge seg opp et liv etter rus og uten kriminalitet, det var utrolig vanskelig.

Det fortalte Johnny Risjord til over 40 gjester fra næringsliv, offentlige institusjoner og politikere under åpningen av Nettverkshuset Sør-Trøndelag Røde Kors 2. november i år. Johnny er tidligere deltaker i Røde Kors' Nettverk etter soning, og kom fra Harstad for å fortelle sin historie. Se og hør mer fra Johnny i videoen:

Nettverkshuset huser Sør-Trøndelag Røde Kors' Nettverk etter soning (for tidligere straffedømte), Døråpner (for rus og psykiskiske utfordringer) og Hogst AS (skogryddingsbedrift for tidligere innsatte).

Gjengangere koster

I en kronikk i fagbladet Aktuell Sikkerhet i april i år, pekte seniorrådgiver Arne Røed Simonsen i Næringslivets Sikkerhetsråd til statistikk som viser at kriminalitet koster næringslivet og samfunnet betydelige summer, til tross for at vinningsforbrytelser som innbrudd, tyveri og ran går ned på landsbasis. Halvparten av all vinningskriminalitet i Norge begås av bare 5 % av de kriminelle.

– Jeg vet det er mange som tenker at ”en gang kriminell, alltid kriminell”, men slik tenkning er ikke med på å løse problemet. Det vil i beste fall kunne holde det under en viss kontroll. Det finnes gode eksempler på at ved riktig behandling av årsaken, vil både symptomer og problem bli borte. Jeg tror i sum at dette vil være god samfunnsøkonomi, skrev Røed Simonsen i kronikken, og pekte på at Røde Kors er én av aktørene som arbeider for å løse årsaken til kriminalitet, og ikke symptomene. 

nettverkshusBREDDE2
Fra v: Johnny Risjord og leder i Sør-Trøndelag Røde Kors Thomas Enoksen, leder for Frp i Sør-Trøndelag Anita Gilde, og Stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune (Frp) var blant de som stilte opp under åpningen av Nettverkshuset.

– Næringslivet bryr seg

Røde Kors-aktivitetene Nettverk etter soning, for tidligere straffedømte, og Døråpner, en aktivitet som skal bidra til sosialt fellesskap med rom for å få bygge seg psykisk sterkere, har nå tilholdssted i Nettverkshuset. Hogst AS, en skogryddingsbedrift for tidligere innsatte, som er et samarbeid mellom TrønderEnergi og Røde Kors, har også kontorer i Nettverkshuset. 

Det er med stor hjelp fra Husbanken og E.C. Dahls Eiendom at Nettverkshuset kunne åpne dørene. E.C. Dahls Eiendom stiller med lokaler, og Husbanken tilbyr kompetanse for å bistå deltakerne i utfordringer knyttet til bolig.

– At næringslivet bryr seg og viser samfunnsansvar er til stor hjelp. Våre frivillige arbeider for sosial inkludering, og med Nettverkshuset kan vi gi et helhetlig tilbud til de som trenger oss, sier Anne Eidissen, koordinator for Nettverk etter soning og Nettverkshuset i Sør-Trøndelag Røde Kors.

Takk til TrønderEnergiE.C. Dahls Eiendom og Husbanken for at dere støtter vårt arbeid!