toppbilde Vis bildetekst
Et titalls militære og sivile ambulanser, samt flere helikoptre, var involvert i fullskalaøvelsen i Orkanger 1. november. Ser har en kapret skolebuss veltet på Fannrem i Orkdal, og nødetatene redder ut de sårede etter at politiet har sikret området. Mange av de sårede ble sendt til legekontoret på Fannrem, hvor Røde Kors bisto helsepersonellet. Foto: Marius Tvinnereim / Røde Kors

Frivillige i krig og fred

NASJONAL HELSEØVELSE: Orkanger havn har blitt angrepet. En skolebuss er kapret. Flere soldater og sivile er såret. Da krigen kom til Trøndelag i høst, var Røde Kors klare til innsats.

Røde Kors er den eneste humanitære organisasjonen som gjennom kongelige resolusjoner er definert som støtteaktør til norske myndigheter også i krigstid. Under Nasjonal Helseøvelse i Orkdal 1. november var et titalls militære og sivile ambulanser, samt flere helikoptre, involvert i en fullskalaøvelse, fra havna i Orkanger til Fannrem. Røde Kors øvde på sin rolle som støtteaktør til Orkdal kommune og norske myndigheter.

Temaet for helseøvelsen var masseskade. Kommunen, sykehusene, nødetatene og Røde Kors øvde på mottak og behandling av mange skadde personer. Øvelsen var i tilknytning til NATOs øvelse Trident Juncture, og militært personell og utstyr var også involvert.

Røde Kors i krig og fred

  • Norges Røde Kors er 14. august 1907 autorisert av Det Kgl. Forsvarsdepartement som frivillig hjelpeforening for den militære sanitet i tilfelle av krig.
  • Denne autorisasjon er bekreftet av Det Kgl. Forsvarsdepartement 6. april 1984.
  • 21. august 2009 ble Røde Kors anerkjent av Kongen i statsråd som humanitær støtteaktør for norske myndigheter i fredstid.
  • Rollen som frivillig hjelpeforening og støtteaktør skal alltid utføres i samsvar med Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsens grunnprinsipper.
  • Røde Kors stiller seg i krigstid til rådighet for totalforsvaret av landet etter bestemmelser som gis av Kongen eller den han bemyndiger.
  • I fredstid forbereder Norges Røde Kors slik innsats i samråd med de berørte departementer.
  • Røde Kors støtter i fredstid den militære sanitet, sivilforsvarets sanitet, den offentlige rednings-, helse- og sosialtjeneste med personell og materiell.
  • Røde Kors forbereder slik støtte i samråd med de berørte myndigheter.

Alarmen går

Frosten lå fortsatt på bakken da det smalt på havna i Orkanger. Norske soldater vekslet skuddsalver med uidentifiserte angripere. Flere ble skadet eller drept. Noen av angriperne kom seg unna før soldatene fikk gjenopprettet kontrollen.

Like etter ble en skolebuss fra Torshus folkehøgskole kapret utenfor Orkanger sentrum. Det oppstod en situasjon i den kaprede bussen, som kjørte av veien på Fannrem og havnet sidelengs på et jorde. Flere av passasjerene ble skadet eller omkom.

Alarmen gikk i Orkdal kommune, som sammen med Forsvaret, Sivilforsvaret og nødetatene måtte håndtere situasjonen. Orkdal Røde Kors og andre frivillige organisasjoner ble bedt om å støtte helsetjenesten og kriseteamet i kommunen.

2- 20181101.najsonal-helseøvelse-orkdal.42098
IKKE ALENE: Pasienter fra den kaprede skolebussen venter på å bli sendt videre til senter for evakuerte, etter at de har blitt undersøkt på Fannrem legekontor. Frivillige fra Røde Kors holdt samtalen i gang og informerte om hvordan pasientene skulle bli transportert til evakueringssenteret. Foto: Marius Sunde Tvinnereim / Røde Kors

Marthe Tande og Johanne Fagerli var blant de 24 frivillige Orkdal Røde Kors kunne stille med umiddelbart. Tande og Fagerli ble kalt ut til Fannrem legekontor i Orkdal for å bistå med førstehjelp og mottak av de sårede, bare noen hundre meter unna der den kaprede skolebussen kjørte av veien.

– Det er utrolig viktig at vi får øve så realistisk som vi har gjort i dag. Det er mange involverte som samarbeider for å hjelpe de sårede. Med så mange aktører i sving kan situasjonen fort bli uoversiktlig. Kommunikasjon er viktig, og det fikk vi øvd på i dag, sier Fagerli. 

Samarbeid for andre

Ungdommer fra skolebussen ankom legekontoret med følge fra Sivilforsvaret og bevæpnet politi. Noen var dekket i blod, andre var tilsynelatende skadefri. Fagerli jobber til daglig som ambulansearbeider, og er vant til å se både det ene og det andre. 

1- 20181101.najsonal-helseøvelse-orkdal.42084
BRA BLODTRYKK: Thomas Jakob Gabrielsen var med skolebussen som kjørte av veien. På legekontoret i Fannrem ble han møtt av Røde Kors-frivillig Johanne Fagerli som undersøkte ham. – Jeg fikk god behandling av Røde Kors - nesten for god, undersøkelsen var veldig grundig, sier Gabrielsen. Foto: Marius Sunde Tvinnereim / Røde Kors

– I Røde Kors Hjelpekorps trener vi jevnlig på førstehjelp, men det er ofte begrenset til enkeltoppgaver som hjerte- lungeredning, brudd og blødninger. Under helseøvelsen i dag fikk vi trent på innsats i en mer realistisk situasjon, og vi fikk bruke mye av kompetansen vår på én og samme øvelse, sier Fagerli. 

På legekontoret i Fannrem ble både Røde Kors-frivillige, personell fra hjemmesykepleien, helsesekretærer og leger tilkalt for å bidra på øvelsen. Skadene de behandlet var alt fra sjokk til blødende kutt, hevelser og blåmerker. Noen av pasientene ble henvist til videre undersøkelse og behandling på St. Olavs hospital i Orkdal og Trondheim.

– Pasientene vi tok i mot på legekontoret var allerede markert med grønn prioritering, det vil si at de ikke var alvorlig eller livstruende skadet. Dette er en pasientgruppe vi i hjelpekorpset har mye kompetanse på, forteller Fagerli. 

Omsorg for alle

I tillegg til å støtte de tre legekontorene i kommunen var også Røde Kors til stede på et senter for evakuerte og pårørende som ble opprettet av Orkdal kommune. Frivillige fra Røde Kors og Norske Kvinners Sanitetsforening stod for driften sammen med kommunens kriseteam. Omringet av ustoppede dyr og ærverdige gjenstander på Bårdshaug Herregård fikk evakuerte og pårørende tilbud om drikke, en matbit og menneskelig selskap etter den traumatiske hendelsen.

Astrid Johanne Ustad og Elly de Wert er frivillige i Røde Kors Omsorg, hvor de til vanlig  tilbyr medmenneskelighet for de eldre i kommunen gjennom blant annet besøksvenner og kaffeservering på hjem for eldre.

3 -20181101.najsonal-helseøvelse-orkdal.42194
HJERTEROM: Alle evakuerte ble sendt til et senter driftet av Orkdal Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening og kriseteamet fra kommunen. – Det var nesten som å bli tatt i mot av mange koselige bestemødre. Senteret var lagt til rette for at jeg og de andre involverte fikk et sted å være og varme oss. Vi fikk mat, drikke og noen å snakke med, sier Thomas Jakob Gabrielsen. Foto: Marius Sunde Tvinnereim / Røde Kors

– Som frivillige er vi ofte i kontakt med mennesker som trenger omsorg. Vi er medmennesker, og det kan vi bidra med også om det blir krig eller en annen krise, sier Ustad.

Under helseøvelsen måtte Røde Kors forholde seg til bevæpnet politi og soldater med våpen. Røde Kors sine prinsipper om blant annet nøytralitet og upartiskhet ble satt på prøve. Ustad og de Wert opplevde å måtte avvise bevæpnede soldater som ønsket behandling på senteret for de evakuerte.

– Vi protesterte, selv om de sa at soldatene var nordmenn. Røde Kors er ikke opptatt av nasjonalitet. Vi ønsker å tilby hjelp til alle, og kan ikke akseptere bevæpnede soldater på vårt område. Det går ut over både vår egensikkerhet og vårt prinsipp om å være en upartisk aktør i konflikt, sier Ustad.

5 - 20181101.najsonal-helseøvelse-orkdal.42169
OMSORG: Astrid Johanne Ustad (fra v.) og Elly de Wert er frivillige i Orkdal Røde Kors Omsorg, hvor de til vanlig tilbyr medmenneskelighet for de eldre i kommunen gjennom blant annet besøksvenner og kaffeservering på hjem for eldre. Under Nasjonal Helseøvelse tok de vare på evakuerte. Til høyre står en vakt fra Heimevernet. Foto: Marius Sunde Tvinnereim / Røde Kors

Røde Kors skal ikke akseptere at væpnet politi og soldater oppholder seg over tid i Røde Kors sine bygninger, installasjoner, og fremkomstmidler, eller på andre områder der hvor Røde Kors har aktiviteter.

– Vi skal være et trygt område for evakuerte og pårørende. Om vi tillater bevæpnet personell risikerer Røde Kors å miste både troverdighet og integritet, i tillegg til å bli et militært mål i seg selv, sier de Wert.