20150528.Rullende.Møteplass.150.aar.13_BREDDE

Gå på leteaksjon i byen i påska!

De fleste av oss blir faktisk i byen i påska, og ikke på fjellet. For mange kan høytiden være en ekstra mørk tid. Røde Kors oppfordrer derfor til å gå på leteaksjon etter ensomhet i påska.

Mange opplever ensomhet en eller annen gang i løpet av livet. Ofte er det en forbigående opplevelse, knyttet til endringer i livssituasjonen eller bestemte perioder eller situasjoner. Selv om dette kan kjennes vanskelig, er det en helt normal følelse. Det er en del av det å være menneske. Kanskje kan det til og med være litt sunt å kjenne på ensomhetsfølelsen av og til.

Den farlige langvarige ensomheten

Langvarig ensomhet, derimot, kan være en direkte skadelig og farlig tilstand. Da snakker vi om den alvorlige ensomheten. Den ensomheten som lett blir til isolasjon. Den ensomheten man kan bli syk av. Ensomheten som ikke går over, men som har blitt til en varig, smertefull tilstand.

Denne ensomheten har negativ innvirkning på helsen. Den kan føre til at man blir passiv og mindre fysisk aktiv, noe som kan føre til at kroppen fungerer dårligere. Og ensomheten kan føre til at man ser seg selv som mindre verdifull - noe som igjen kan gå utover den psykiske helsa. 

Byvettreglene

  1. Planlegg en bytur og inviter noen med deg. Det er mye uoppdaget rundt deg. 
  2. Tilpass aktivitetene dine etter muligheter og evner. 
  3. Ta hensyn til omgivelsene dine. 
  4. Vær forberedt på skuffelser og tilbakeslag. Ikke alt kan lykkes hver gang! 
  5. Vær rustet til å hjelpe både deg selv og andre. 
  6. Gjør gode valg. Gjenkjenn ensomhet og tør å ta kontakt. 
  7. Bruk ditt indre kart og kompass. Sett deg mål det er mulig å nå. 
  8. Sørg for at ingen er alene for lenge. Det er en skam å snu ryggen til. 
  9. Spar på kreftene, men ikke på omsorgen. 

Syke av ensomhet i verdens lykkeligste land

Flere eldre sitter helt isolerte i sitt eget hjem. De har ingen å besøke. Ingen som kommer på besøk. Kanskje har den fysiske helsen sviktet slik at det er vanskelig å komme seg ut. Kanskje har isolasjonen gjort at livet kjennes tomt og dagene uendelige tunge å komme seg gjennom. Eller det kan være den unge flyktningen som sitter alene på et asylmottak eller i en leilighet. Fremmed i et nytt land uten å kunne språket eller kulturen. Det er en ubehagelig sannhet at det finnes mennesker i Norge – nylig kåret til verdens lykkeligste land å bo i - som blir syke av ensomhet. Det er en sannhet vi alle kan forsøke å gjøre litt mindre sann.

Lider under fraværet av andre mennesker 

I påskefjellet rykker hjelpemannskaper ut for å lete etter de som har gått seg bort. Det er farlig å gå seg vill i fjellet. Og for noen er det også en alvorlig og farlig tilstand når man har kommet bort fra omverden. Hver eneste dag er det mennesker som lider under fraværet av kontakt med andre mennesker. Og som kanskje har mistet håpet om å bli funnet.

Ensomheten er ikke forbeholdt høytider og ferie. Frivillige i Røde Kors arbeider året rundt med å forebygge og lindre ensomhet. For mange er hver dag en ensom dag. Men når byen blir helt stille, butikker og aktivitetsmuligheter er stengt, og alle har nok med sine egne fellesskap og tradisjoner, kan ensomheten oppleves ekstra vanskelig.

Røde Kors oppfordrer til leteaksjon etter ensomhet

Røde Kors oppfordrer derfor til en leteaksjon i påska for de som skal være i byen. En leteaksjon etter den alvorlige ensomheten. Fordi den er der. Og du kan bli overrasket over hvor nær deg den befinner seg. Mennesker trenger å bli funnet. Ikke bare i påskefjellet, men der de er – hjemme, på et asylmottak, på en benk i parken. Et initiativ fra en annen kan være et første skritt mot en bedre tilværelse. Eller gi lindring og gjøre en vond tilværelse litt lettere. Å finne er å gi støtte og omtanke. Hjelpe til med å bære den tunge sekken og sørge for at den du finner får varmen tilbake i kroppen.

Bruk bypåska til en livsviktig leteaksjon!