FRISK START PÅ DAGEN: Da Georgia Røde Kors skulle besøke Åfjord Røde Kors for å lære mer om beredskapsarbeidet på Fosen, var de ikke vanskelige å be med på båttur over Trondheimsfjorden sammen med Trondheim Røde Kors Hjelpekorps. Vis bildetekst
FRISK START PÅ DAGEN: Da Georgia Røde Kors skulle besøke Åfjord Røde Kors for å lære mer om beredskapsarbeidet på Fosen, var de ikke vanskelige å be med på båttur over Trondheimsfjorden sammen med Trondheim Røde Kors Hjelpekorps.

Grenseløst samarbeid

Da georgierne besøkte Sør-Trøndelag Røde Kors i oktober fikk de blant annet være med på beredskapsøvelse med Hjelpekorpset i Melhus.

– Målet med samarbeidsprosjektet mellom Sør-Trøndelag Røde Kors og Georgia Røde Kors (GRCS) er at begge parter skal øke sin kompetanse gjennom gjensidig erfaringsutveksling. Dette vil styrke både våre og deres lokalforeninger. GRCS er blant annet veldig interessert i å lære mer av vårt ungdomsarbeid, siden de ikke har egen ungdomsorganisasjon. I tillegg er de opptatt av å lære mer om hvordan Røde Kors Hjelpekorps og vårt beredskapsapparat fungerer, sier prosjektkoordinator for samarbeidsprosjektet Jannike Bostad.

20171018.GRCS-THIS og BUVIKA.28875
MASTER TRAINERS: To av representantene fra Georgia er instruktører (master trainers) i førstehjelp. Her får førstehjelpsinstruktør Irakli Iakobidze lære bort livsviktig kunnskap til 4. klasse på Trondheim Internasjonale Skole under samarbeidsbesøket.

Hun forteller at Røde Kors i distriktet kan nyte godt av GRCSs erfaring innen blant annet beredskapsarbeid knyttet til flom og jordras. GRCS har også erfaring med å få frivillige til å samarbeide på tvers av aktiviteter, spesielt i krisesituasjoner, og samhandling mellom minoritetsungdom og den øvrige befolkningen. Det kan lokalforeninger i Sør-Trøndelag Røde Kors lære mye av.

Søk- og redning i Kaukasus

– For oss har dette vært en fin mulighet til å lære om søk- og redning. Vi hadde tre deltakere med på beredskapsøvelsen ODON i Melhus, hvor vi fikk god innsikt i hvordan hjelpekorpset opererer i Norge, forteller assisterende generalsekretær i Georgia Røde Kors Nia Burtikashvili. 

20171014.ODON-georgia.26732
SØK OG REDNING: Under beredskapsøvelsen Operasjon Dag og Natt i regi av Melhus Røde Kors Hjelpekorps stilte Georgia Røde Kors på et lag sammen med to representanter fra Sør-Trøndelag. Her er de på vei tilbake etter et søk uten funn.

I Georgia har ikke Røde Kors mannskap trent for søk- og redningsoppdrag, til tross for at det er både mye turisme i de georgiske fjellene og at landet er utsatt for jordskred og flom. I Georgia Røde Kors er det totalt 15 lokalforeninger som aktivt arbeider med krisehåndtering og beredskapsarbeid. Georgia Røde Kors har også signert beredskapsavtale med myndighetene, og de samarbeider tett på områder som helse og sikkerhet. I tilfelle større kriser og naturkatastrofer er det Georgia Røde Kors som har ansvaret for å koordinere andre organisasjoner. Derfor ønsker de også å styrke satsningen på en trent beredskapsgruppe.

– I byen Gori (fødebyen til Josef Stalin, red.anm.) har vi nå etablert en beredskapsgruppe (disaster management) som blant annet skal trenes i søks- og redningsoppdrag, førstehjelp og psykososial støtte. Det er et direkte resultat av samarbeidet mellom Sør-Trøndelag Røde Kors og Georgia Røde Kors, og vi ser at det er mye erfaring å hente fra hjelpekorpset her. I tillegg lærte vi mye om Røde Kors Beredskapsvakt da vi besøkte Åfjord Røde Kors, og vi kan godt tenke oss å etablere noe lignende i Georgia, sier Burtikashvili.

20171018.GRCS-THIS og BUVIKA.28938
GRENSELØST SAMARBEID: Fra v: Salome Nikolashvili, Irakli Iakobidze, Giorgi Gazashvili, assisterende generalsekretær i Georgia Røde Kors Nia Burtikashvili, leder i Sør-Trøndelag Røde Kors Thomas Enoksen, og Kristine Gorgiladze.

 

Samarbeid mellom Georgia Røde Kors og Sør-Trøndelag Røde Kors

  • I perioden 2016-2018 (med mulighet for forlengelse) skal distriktet samarbeidemed Georgia Røde Kors og lokalforeningene Tbilisi, Marneuli, Sagarejo, Gori og Akhmeta, som blant annet ønsker hjelp til opprettelse av sosiale møteplasser for ungdom og prosjekter rettet mot eldre.
  • Målet med samarbeidsprosjektet er gjensidig erfaringsutveksling og styrke kapasiteten til å levere kvalitetstilbud til mennesker i nød.
  • Hovedområder for samarbeidet er 1) førstehjelp, ressursmobilisering og kommunikasjon, 2) støtte til humanitære aktiviteter og 3) felles styrking av internasjonal forståelse.
  • For 2017 er det totalt 120 000 kroner som gis av distriktets 24 lokalforeninger til prosjektet.
  • Representanter fra Sør-Trøndelag Røde Kors besøkte Georgia i 2015 og 2016.

På tvers av landegrenser

Sør-Trøndelag Røde Kors har en lang tradisjon med internasjonale distriktsamarbeid, og har samarbeidet med andre nasjonalforeninger, distrikter og lokalforeninger over hele verden:

  • 2016–2018: (med mulighet for forlengelse) Georgia Red Cross Society
  • 2006–2014: Karen Langata Branch (Lokalforening), Kenya Red Cross
  • 1997–2005: Lebanese Red Cross Youth, Lebanese Red Cross Youth
  • 1983–1992: Kingston and St. Andrews Red Cross Society, Jamaica Red Cross