Her er Røde Kors i påsken

På 8 hytter/depot og med 10 hjemmevakter er våre 18 Hjelpekorps i påskeberedskap med over 60 godt trente frivillige for å trygge både innbyggere og turister i fjell og by.

Røde Kors har hatt forhøyet beredskap i påsken siden ulykkespåska i 1967, da 17 menneskers død forandret vinter-Norge. Fjellvettreglene og Røde Kors Hjelpekorps' tilstedeværelse i påskefjellet er begge resultater av den katastrofale påsken for 51 år siden. Dette satte i gang et storstilt arbeid med kartlegging og styrking av beredskap og redning i norsk utmark. Røde Kors markerer 51-årsdagen for ulykkespåsken ved å igjen be alle som ferdes i norsk natur lære seg fjellvettreglene, ta førstehjelpskurs og kle seg etter forholdene.

Her er Røde Kors i påsken:

Adressa.Påskeberedskap kart -Trøndelag-Oppdatert-2018
Påskeberedskapen for distriktet. Grafikk: Adresseavisen

Bruk fjellvett

Fjellvettdagen mandag 26. mars vil hjelpekorpsere i hele landet være ute og informere publikum om viktigheten av godt fjellvett. På Oppdal, hvor Røde Kors' påskesentral for distriktet befinner seg, vil det bli delt ut varme buffer med fjellvettreglene på. Det arrangeres også åpne dager på noen av våre korpshytter, blant annet på Avholdshytta (Røros), Samatun (Melhus( og korpshytta i Resdalen (Meldal) i løpet av påsken.
 

Fjellvettreglene

  • Planlegg turen og meld fra hvor du går.
  • Tilpass turen etter evne og forhold.
  • Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
  • Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.
  • Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.
  • Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.
  • Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
  • Vend i tide – det er ingen skam å snu.
  • Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.
 

Ta trygge veivalg

Vi anbefaler folk som skal ferdes i påskefjellet om å sjekke forholdene på varsom.no regelmessig. På grunn av all snøen som har kommet de siste dagene, så er det betydelig rasfare i fjellet. Med mildvær og delvis også regn de neste dagene, kan rasfaren komme til å øke. Vi oppfordrer folk som ferdes i fjellet om å ta trygge veivalg og merkede løyper. Hellinger på 30 grader eller mer bør unngås, og styr unna hengeskavler. Husk Fjellvettreglene - det er ingen skam å snu!
 

Flere ferdes i fjellet nå enn før

Røde Kors opplever at stadig flere nordmenn bruker norsk natur og utmark. Pågangen er stor hele året. Økningen styrker inntrykket av at svært få unngår norsk natur fordi de er bekymret for egen sikkerhet. En sterk og god redningstjeneste med mennesker som redder deg ut av potensielle kniper kan være mye av forklaringen på dette.

Sparer distriktet for millioner

I 2017 opplevde Røde Kors enda en økning i antall søk og redningsoppdrag, med totalt 1850 registrerte redningsoppdrag i løpet året, mot 1641 året før. I Sør-Trøndelag Røde Kors bisto hjelpekorpsene blant annet med mannskap i 130 oppdrag i distriktet, en økning på 6 oppdrag fra 2016. De 18 hjelpekorpsene bidro med over 120 000 tjenestetimer for å sikre den lokale samfunnsberedskapen, en økning fra rett under 88 000 tjenestetimer året før. Økningen kommer på grunn av både flere frivillige, økt antall oppdrag og bedre rapporteringsverktøy. Skulle disse tjenestetimene vært lønnet, tilsvarer det over 33 millioner kroner med en gjennomsnittlig timelønn (SSB). Tar man med alle de andre Røde Kors-aktivitetene, uregistrerte timer og utgifter knyttet til drift og nødvending utstyr, blir summen betraktelig høyere.