Bildet viser fire personer. To av disse representerer et transportselskap som installerer hjertestartere i sine nye lastebilder. De to andre er instruktører fra Røde Kors Førstehjelp, selskapet som leverer førstehjelpskurs og hjertestartere. Vis bildetekst
Fra venstre: Salgsansvarlig Eva Thobroe i Franzefoss Gjenvinning, instruktør Stig Evjen i Røde Kors Førstehjelp AS, Per Olav Bjerkli og instruktør og undervisningsleder i Røde Kors Førstehjelp i Midt-Norge, Rune Hyldbakk.

Installerer hjertestartere i alle sine lastebiler

– Jeg er forbauset over at det ikke er påbudt. Vi er på veiene i Trøndelag hver dag, og kan nå bidra til å redde liv.

Det sier Per Olav Bjerkli, daglig leder for BrB Transport AS og Miljøstyring AS i det Stjørdals-baserte Bjerkli-konsernet. Før årsskiftet gikk de til innkjøp av 4 lastebiler, som skal kjøre for Franzefoss Gjenvinning i Trondheim. Lastebilene er blitt utstyrt med hjertestartere fra Røde Kors Førstehjelp AS.

Kan redde flere liv

– Vi håper selvsagt at de blir liggende ubrukt, men vi har de dersom behovet oppstår. For oss er dette en dobbel sikkerhet, både for sjåfører og trafikanter. Med livreddende utstyr i bilene, samt opplæring i førstehjelp for alle ansatte, er ikke vi hjelpeløse dersom vi havner i en alvorlig situasjon, sier Bjerkli.

Selskapet har i tillegg bestilt 4 nye lastebiler, som også skal utstyres med hjertestartere. På sikt skal alle av selskapets 20 lastebiler få tilsvarende utstyr. Hjertestarterne står i et temperert skap på siden av bilene, merket og godt synlig for andre trafikanter.

20181205.hjerstestartere-lastebil-franzefoss.43981-Edit06
Med hjertestartere lett tilgjengelig på veiene, økes beredskapen. Her viser sjåfør Petter Bjerkli hvor hjertestarteren er plassert i de nye lastebilene.

– Etter at en rørlegger hos oss ble reddet av en hjertestarter i fjor, ble det klart for oss at det er en god investering. Fra før har vi hatt hjertestartere i alle våre anlegg, men med våre lastebiler kan vi nå også øke beredskapen på veien, sier Bjerkli.

Bør bli påbudt

– En ny lastebil kan koste 2 millioner kroner. En hjertestarter til 15 000 kroner er derfor en ubetydelig kostnad å betale for ekstra sikkerhet for sjåfør og andre trafikanter, sier Magnar Børseth i Bjerkli-konsernet.

Plutselig og uventet hjertestans rammer mellom 3 000 og 4 000 nordmenn hvert år. Mellom 70 og 80 prosent av alle som får plutselig og uventet hjertestans dør, i følge Norsk Luftambulanse.

20181205.hjerstestartere-lastebil-franzefoss.43962-Edit05

– Det burde være pålagt å ha hjertestartere i alle nye lastebiler i Norge. Vi har krav om så mye annet sikkerhetsutstyr, så det ville ikke utgjort mye for kjøpsprisen. Men beredskapsverdien er betydelig høyere med hjertestarter, enn uten, sier Børseth.

I tillegg til den nye investeringen, må alle ansatte i Bjerkli-konsernet også gjennomføre et førstehjelpskurs hvert 2. år. Også dette blir levert av Røde Kors Førstehjelp AS.

Førstehjelp er ferskvare

Røde Kors er glade for at Miljøstyring AS og Bjerkli-konsernet investerer i livreddende utstyr.

– Deres lastebiler kjører over hele Trøndelag, og bidrar nå til en økt beredskap i samfunnet. Alle bedrifter og organisasjoner bør ha hjertestartere lett tilgjengelig, sier instruktør og undervisningsleder i Røde Kors Førstehjelp i Midt-Norge, Rune Hyldbakk.

20181205.hjerstestartere-lastebil-franzefoss.44051-Edit09
Røde Kors Førstehjelp AS leverer hjertestartere og førstehjelpskurs til sjåfører, nybiler og anlegg i Bjerkli-konsernet. Her viser instruktør og undervisningsleder i Røde Kors Førstehjelp i Midt-Norge, Rune Hyldbakk, hvor enkelt det er å bruke hjertestartere.

Tidlig defibrillering (hjertestarter) kombinert med hjerte- og lungeredning kan øke overlevelsesgraden til så høyt som 74%, hvis hjertestarter er påkoblet innen tre minutter etter hjertestans.

– En hjertestarter er derfor en utrolig verdifull investering. Å komme i gang med god hjerte- og lungeredning, samt tidlig bruk av hjertestarter, kan redde liv og begrense eventuelle skader, forteller Hyldbakk.

En undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Røde Kors våren 2018, viste at kun 4 av 10 tør å gi førstehjelp i alle livstruende situasjoner. Av dem som svarer at de ikke tør å gi førstehjelp er 77 prosent redd for å gjøre feil og gjøre vondt verre, og halvparten oppgir at de er usikre på hva de skal gjøre. Tilgjengelige hjertestartere og pålagt førstehjelp for ansatte er med andre ord en god investering som kan redde liv.

– Førstehjelp er ferskvare, og går i glemmeboken fortere enn vi tror. Derfor bør så mange som mulig ha regelmessige førstehjelpskurs. Vi anbefaler alle å ta et førstehjelpskurs minst én gang i året, sier Hyldbakk.