mannmelddeg6

Mann, meld deg!

Sør-Trøndelag Røde Kors har behov for flere mannlige flyktningguider og frivillige til aktiviteter for mangfold og integrering. Vi oppfordrer derfor menn til å melde seg til Røde Kors!

Mange av flyktningene som kommer til Norge og Sør-Trøndelag er menn i alle aldre. Vi trenger derfor flere menn som kan være flyktningguider og være med i andre aktiviteter. Sør-Trøndelag Røde Kors har Flyktningguide i Malvik, Trondheim og Rissa. I tillegg er flere lokalforeninger interessert i oppstart, eller allerede i gang med opprettelsen av Røde Kors Flyktningguide. I Orkdal, Surnadal og Åfjord har Røde Kors aktiviteter for mangfold og integrering. Blant annet er det i Åfjord leksehjelp for deltakere i voksenopplæringen, i Orkdal arrangeres det temakvelder, og i Surnadal jobber man for å inkludere og aktivisere bosatte flyktninger som Røde Kors-frivillige.

Når det er integrering som trengs, føles det godt å brette opp ermene og ta i et tak.

Jan Sølve, Flyktningguide i Trondheim Røde Kors

Inkludering i hverdagsaktiviteter

Flyktningeguider trenger ikke sette av ekstra tid utenom vanlige aktiviteter på fritiden. Det er fullt mulig å ta med flyktningene på vanlige hverdagsaktiviteter, for eksempel fisketurer, tur på hytta, fjellturer, trening eller fotballkamper. For flyktningen er dette også nyttig med tanke på å få kjennskap til stedet man bor på, hvilke aktiviteter som finnes, i tillegg til at de får verdifull innblikk i norsk kultur og norske tradisjoner. 

Røde Kors Flyktningguide

  • Røde Kors Flyktningguide baserer seg på én-til-én relasjoner
  • Flyktningguider blir koblet med en bosatt flyktning på bakgrunn av alder, kjønn og interesser
  • Røde Kors har også gruppeaktiviteter for bosatte flyktninger, som temakvelder, leksehjelp, norsktrening og turgrupper
  • Ca. 60 prosent av flykningene som bosettes i Norge er menn
  • Innvandrere er mer utsatt for ensomhet enn resten av befolkningen
  • Gjennom Røde Kors-frivilligheten blir mennesker kjent med hverandre på tvers av kultur og etnisitet
  • Ved å praktisere norsk i et sosialt nettverk, økes også språkforståelsen
  • Å lære seg norsk og danne et sosialt nettverk i sitt nye hjemland ikke bare et spørsmål om livskvalitet, men er også helt nødvendig for å kunne delta i samfunnet